Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Naše tradice

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 76

Masopust

07:55

Masopust

Pořad na téma masopust neboli fašank. Je to třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní půst. Naši předkové si vydatnou hostinou a rozverným průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období.

Novoročenky

02:00

Novoročenky

Novoročenky u nás zavedl v první polovině 19. století hrabě Karel Chotek, tehdy se jim ale spíše říkalo omluvenky. Dnes na novoročenkách většinou najdeme zkratku francouzských slov PF, kterou však sami Francouzi vůbec nepoužívají.

Novoroční zvyky na vesnici

04:42

Novoroční zvyky na vesnici

Na Nový rok se dříve na vesnici dodržovaly různé zvyky založené nejen na tradici, ale i na pověrách. Chodilo se koledovat, dívky si věštily svůj osud a velmi důležité bylo jídlo, které se ten den podávalo.

Silvestrovské tradice a oslavy

04:40

Silvestrovské tradice a oslavy

Lidové oslavy konce starého a začátku nového roku odjakživa provázela nevázaná zábava a obžerství. K novodobým silvestrovským zvykům patří především přípitek šampaňským a ohňostroj, který měl mimochodem v oblibě už Rudolf II. A svou historii mají i oblíbené české chlebíčky.

Nový rok a Silvestr

07:21

Nový rok a Silvestr

Nový rok připadá na 1. ledna teprve od 16. století, kdy byl zaveden gregoriánský kalendář, a s křesťanstvím souvisí i pojmenování posledního dne roku. Samotné oslavy a zvyky se v průběhu času měnily, ale bujaré oslavy se církvi potlačit nepodařilo.

Karikatury tříkrálových tradic

01:30

Karikatury tříkrálových tradic

Tříkrálové tradice se staly počátkem dvacátého století námětem humorných ilustrací a karikatur. Autorem jedné z nich byl i Josef Lada, který kromě ní zanechal i několik pro něj typických obrázků zachycujících obchůzky tří králů.

Svátek Tří králů

04:41

Svátek Tří králů

Se svátkem Tří králů se v minulosti pojily různé tradice a zvyky. K těm, které přetrvaly dodnes, patří především obcházení dětí převlečených za tři krále a koledování. Novější tradicí je potom pořádání tříkrálových průvodů.

Tři králové

07:35

Tři králové

Svátek Tří králů ukončuje období Vánoc a tradice s ním spojené přežívají dodnes. Jak je to ale s legendou o mudrcích z východu? Zdá se, že s jistotou o třech králích nevíme takřka nic.

Hromnice: Pověry a pranostiky

05:41

Hromnice: Pověry a pranostiky

Hromnice jsou svátek, který připadá na 2. února. Byl spojen s mnoha pověrami a pranostikami, nejrozšířenější byly posvěcené svíčky hromničky, které měly mít ochrannou funkci.

Příběh o proroku Simeonovi

02:13

Příběh o proroku Simeonovi

Panna Marie přinesla malého Ježíše čtyřicet dní po porodu do chrámu a podle legendy v něm prorok Simeon rozpoznal Spasitele. Křesťané si tento den připomínají 2. února, tedy na Hromnice, jako svátek Uvedení Páně do chrámu.

Petřín, místo zasvěcené bohu Perunovi

03:06

Petřín, místo zasvěcené bohu Perunovi

Petřínský vrch byl v předkřesťanských dobách zasvěcen bohu Perunovi a nedaleko dnešního kostela sv. Vavřince se nacházelo pohanské obětiště. Legenda o Perunovi a sv. Vavřincovi patří k nejstarším petřínským legendám.

Hromničky a výroba svíček

04:19

Hromničky a výroba svíček

Snad žádný svátek nebo obřad se neobejde bez světla svíček. Výjimkou nejsou ani Hromnice, podle nichž se svíčky dokonce i pojmenovaly. Pořad ukazuje, jak se svíčky vyrábějí a jak dlouhá je jejich historie.

Načíst další videa
Probíhá načítání