Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Komunikace je hra

Jaká dovednost je v životě nejdůležitější? Vzájemné porozumění! Pořad diváky zábavnou formou seznamuje s metodami řešení konfliktů a asertivního jednání.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

12 videí
Asertivita
05:58

Asertivita

Seznámení s metodami řešení konfliktů a asertivního jednání. Jak máme správně obhajovat naše stanovisko? Proč je špatné ustupovat a proč není řešením ani agrese? Komentáře Miroslava Táborského k hraným scénkám osvětlují zásady asertivního jednání.

Mediace
12:37

Mediace

Co je to mediace a jak usmířit dva lidi ve sporu? Jak postupovat, dostaneme-li se do situace, kdy se nám svěřují dvě rozhádané strany? Ukázka využívá jeden z nejčastějších typů sporu, spor mezi sousedy. Na jeho příkladu nás seznamuje s možnostmi úspěšného usmiřování konfliktů. Problematiku mediace představuje s využitím hraných scének Miroslav Táborský.

Řešení konfliktů
06:05

Řešení konfliktů

Každý konflikt je příležitost, kterou buď využijeme a navzájem se k sobě přiblížíme, nebo se od sebe naopak vzdálíme. Příklady nezvládnutého i zvládnutého konfliktu jsou obsahem této ukázky, v obou případech jde o spor pracovní. Řešením konfliktů nás provází s využitím hraných scének Miroslav Táborský.

Umění naslouchat
12:24

Umění naslouchat

Umění naslouchat je jedna ze zapomenutých dovedností. Lidé hodně mluví a málo naslouchají. Proč je vlastně důležité umět správně naslouchat? Jak důležité je umění naslouchat pro komunikaci? Odpovědi nabízí s využitím hraných scének Miroslav Táborský.

Umění prezentace
06:23

Umění prezentace

Vystoupit před publikem a bez trémy přednést projev – to je sen mnoha lidí! Mnoho z nás však má s vystupováním na veřejnosti velké potíže. Miroslav Táborský shrnuje základní techniky a strategie pro úspěšnou prezentaci.

Úspěšné vyjednávání
05:43

Úspěšné vyjednávání

Je jenom na nás, jak aktivně budeme vyjednávat, abychom dosáhli svých zájmů. Naučme se vyjednávat a dojednat si pro sebe pokud možno ty nejlepší podmínky. Krátká ukázka nabízí cesty, jak vést úspěšné vyjednávání. Provází Miroslav Táborský.

Hodnocení druhých
09:03

Hodnocení druhých

Jak bychom měli správně postupovat při poskytování zpětné vazby, čemu bychom se měli vyhnout a na co se naopak zaměřit? Jakou roli vlastně hraje hodnocení v našich životech? A jak se při něm vyhnout konfliktu? Odpovědi nabízí s využitím hraných scének Miroslav Táborský.

Otázka
16:13

Otázka

Na začátku našeho poznání je vždy nějaká otázka. Otázka je silný a mocný nástroj. Je základem jedné psychologické techniky – koučování. Otázky jsou nedílnou součástí komunikace. Druhy otázek i způsoby jejich kladení představuje s využitím hraných scének Miroslav Táborský.

Komunikační hry
11:08

Komunikační hry

Nejen děti, ale i my dospělí si hrajeme, i když se u toho většinou snažíme tvářit moudře. Podle amerického psychiatra Erica Berneho je dokonce hra přirozenou součástí naší komunikace. Seznamte se s nejčastějšími komunikačními hrami: hrou na „Ano, ale…“ a hrou s ohněm.

Motivujeme druhé
07:51

Motivujeme druhé

Jak motivovat druhé? Jaké formy motivace jsou často využívány? Základem každé motivace jsou naše potřeby, od těch nejzákladnějších až po nejvyšší, ušlechtilé a specificky lidské, jako je potřeba seberealizace, uznání a lásky. Na základě krátkých scének komentovaných Miroslavem Táborským si ukážeme, jak vypadá správná i nesprávná motivace.

Umění přesvědčit
07:41

Umění přesvědčit

Co musíme udělat, abychom zvládli zdolat námitky druhých a prosadili svůj názor? S technikami přesvědčování, které se nám mohou hodit nejen v pracovním, ale i osobním životě, nás s využitím hraných scének seznámí Miroslav Táborský.

Řeč těla
13:10

Řeč těla

Věděli jste, že až 80 % našeho sdělení není přenášeno slovy? Nejen slova totiž mluví, mluví celé naše tělo! Ale pozor, neverbální signály vysíláme většinou podvědomě a stejně tak je i přijímáme. Video je úvodem do tematiky řeči těla.

Probíhá načítání