Dětská záchranka v akci

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 23

Zástava srdce

13:10

Zástava srdce

Pořad názorně ukazuje, jak se zachovat, pokud se člověk stane svědkem kolapsu s následnou zástavou srdce. Předvedena je správná poloha postiženého i postup první pomoci. Dále je zde ukázáno použití defibrilátoru a také zákulisí dispečinku záchranné služby v Praze.

Silné krvácení

13:08

Silné krvácení

Pořad ukazuje, jak se zachovat, pokud jsme svědkem zranění se silným krvácením. Vysvětleno je, jak se zraněným manipulovat, jakou použít obvazovou techniku, kde zaškrcovat, kde máme tlakové body. Je zde ukázán i transport v záchrance a její vybavení.

Popáleniny a opařeniny

13:16

Popáleniny a opařeniny

Pořad ukazuje, jak se zachovat, pokud jsme svědkem nebo přímo obětí opaření nebo popálení. V pořadu se dozvíme, jaké jsou stupně popálení a jak se máme zachovat při ošetřování těchto popálenin.

Záchrana tonoucího

12:45

Záchrana tonoucího

Pořad mapuje celou problematiku záchrany tonoucího od názorné ukázky první pomoci při tonutí přes rady, co nedělat, je-li člověk svědkem takovéto události, až po vysvětlení prevence a správného chování u vody.

Zlomenina: První pomoc

12:45

Zlomenina: První pomoc

Pořad velmi názorně ukazuje, jak se zachovat, ale zároveň i co nedělat, pokud jsme svědkem úrazu s následkem zlomeniny. Dozvíme se, jak s postiženým manipulovat, jak ho improvizovaně ošetřit, jak zafixovat zlomeninu. Ukázán je i transport zraněného. Dále uvidíme, jak funguje centrální operační dispečink nejen obchodního centra.

Dušení

12:53

Dušení

Pořad ukazuje, jak se zachovat, pokud jsme svědkem dušení z důvodu zaskočení cizího předmětu do dýchacích cest. Uvidíme zde postupy, hmaty a manévry, kterými můžeme postiženému velmi jednoduše pomoci.

Epileptický záchvat

12:02

Epileptický záchvat

Pořad názorně ukazuje, jak se zachovat, ale i co nedělat, pokud je člověk svědkem epileptického záchvatu. Součástí jsou i rady, jak rychle a přesně nahlásit událost záchranné službě, policii nebo hasičům.

Otrava

01:16

Otrava

Pořad ukazuje, jak se zachovat při otravě různými látkami (nemrznoucí směs, louhy, kyseliny) a jak těmto otravám předcházet.

Požití jedovaté kapaliny

13:09

Požití jedovaté kapaliny

Pořad ukazuje, jak se zachovat, ale zároveň i co nedělat, pokud jsme svědkem nebo i přímo obětí otravy. Otrávit se můžeme nejen jedovatou kapalinou, ale také plynem či jinou formou (houby, hadi, apod.).

Astmatický záchvat

12:59

Astmatický záchvat

Pořad ukazuje, jak se zachovat, ale zároveň i co nedělat, pokud jsme svědkem astmatického záchvatu. Je zde popsán rozdíl mezi zdravými plícemi a plícemi člověka s astmatem.

Astmatický záchvat: První pomoc

01:14

Astmatický záchvat: První pomoc

Pořad ukazuje, jak se zachovat, pokud se člověk stane svědkem astmatického záchvatu.

Dispečink záchranné služby

02:30

Dispečink záchranné služby

Pořad ukazuje, co všechno má na starost dispečerka záchranné služby a jak má správně vypadat telefonát na linku 155.

Načíst další videa
Probíhá načítání