Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Bankovkovi

Zábavné příhody postav z bankovek tě naučí jak správně hospodařit nejen s penězi.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

Konzum
01:11

Konzum

Představení pojmů konzum a konzumní životní styl spojené s varováním před tímto způsobem života a hrozbou vytvoření závislosti.

Konzumní společnost
01:46

Konzumní společnost

Popis rizik konzumního způsobu života ukazuje, jak tento životní styl vyčerpává přírodu i její zdroje. Informace o udržitelném způsobu života a ekologickém přístupu k žití. Důraz je kladen na šetření vodou i elektřinou a ohleduplný způsob existence.

Sharing (sdílení)
02:01

Sharing (sdílení)

Upozornění na problémy konzumní společnosti a uvedení alternativních přístupů, jak lze spotřebu snižovat. Nabízí se řešení v podobě vzájemné spolupráce a tzv. sharingu neboli sdílení.

Principy konzumní společnosti
00:32

Principy konzumní společnosti

Jaký je vztah mezi konzumem a ekonomikou? Demonstrace negativních stránek konzumní společnosti a jejího vlivu na svět.

Charita a její druhy
01:34

Charita a její druhy

Vysvětlení charity jako pomoci v nouzi. Popis jejích příčin a vlastností i dvou jejích forem – dárcovství a dobrovolnictví.

Charita krátkodobá i dlouhodobá
01:21

Charita krátkodobá i dlouhodobá

Popis různých typů charity. Kdo může pomáhat a komu je pomoc v nouzi určená. Vysvětlení rozdílů mezi jednorázovou a pravidelnou charitou.

Falešná charita
01:49

Falešná charita

Ukázka obsahuje varování před falešnou charitou. Co všechno je potřeba vědět, než na charitu přispějeme? Jak rozpoznat oficiální charitu od té podvodné?

Dluhová spirála
01:38

Dluhová spirála

Co se stane, když není člověk schopen splácet své dluhy? Vysvětlení pojmu dluhové spirály a věčných půjček, které člověka do této pasti přivedou, včetně nástupu exekuce a exekutora.

Zobrazit další videa

Náměty k výuce

2 náměty

Pracovní listy

4 pracovní listy

Osobní finance aneb jak proplout bez nehody světem financí

Česká národní banka pro vás připravila výukový podklad k finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Prezentaci doplňují i metodické pokyny, které vysvětlují, jak s materiálem pracovat. Autory materiálu jsou: Luboš Komárek a Zlatuše Komárková

Pracovní list: Jak snížit množství odpadu

Zamyslete se, jak pomoci zlepšit kvalitu životního prostředí. Princezna Prga vám v tomto pracovním listu pomůže zjistit, jak věci recyklovat a snížit tím množství odpadu.

Pracovní list - Trash (hero) pro žáky

Pracovní list - Trash (hero) s metodickým komentářem pro učitele

Probíhá načítání