Námět do výuky pro:

Měsíc knihy: Známé pohádky v próze i ve verších

Když se řekne kniha pro děti, musí se říci také pohádka. Jenže není pohádka jako pohádka. Dá se vyprávět ve větách i ve verších. Jaký je v tom rozdíl? A jaké jsou výhody či nevýhody obou literárních druhů? Podívejte se s námi.

Známé pohádky v próze i ve verších

Pohádku o princi Bajajovi a drakovi určitě znáte. Poslechněte si, jak ji do veršů převedl oblíbený básník Jiří Žáček. A srovnejte s verzí prozaickou, kterou vám v rámci pořadu Čtení do ouška přečte herec Václav Vydra. Která se vám líbí víc? To samé pak zkuste se známou pohádkou o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Tu vám jednou přečte herec Josef Somr tak, jak ji napsal Karel Jaromír Erben. Ve verších ji pak uslyšíte v pořadu Čítanka. Těšíte se? Tak pojďme na to.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Bajaja v poezii a v próze

Pracovní list je určen starším žákům prvního stupně. Cílem je najít rozdíly mezi poezií a prózou. Žáci z různých zdrojů vyhledávají informace o spisovateli Jiřím Žáčkovi. Zapisují data do tabulky.
1. stupeň ZŠ
ČJ a literatura
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Dlouhý, Široký a Bystrozraký v poezii a v próze

Pracovní list je určen starším žákům prvního stupně. Cílem je seznámení žáků s rozdíly mezi poezií a prózou skrze pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Během zpracovávání pracovního listu si žáci osvojí metodu zaznamenání informací do diagramu.
1. stupeň ZŠ
ČJ a literatura
Časová náročnost:
20 minut

Aktivita k rozvoji čtenářské, digitální a matematické kompetence: Poznej a zakóduj pohádku

Žák si osvojí jeden ze způsobů kódování a dekódování informace – kódování obrázkem. www.gramotnosti.pro/epublikace // autoři: PPUC-ČG-OVU-tým
1. stupeň ZŠ
ČJ a literatura
Informatika
Matematika
Štítek Digitální kompetence

Okruhy

Březen je už od roku 1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Taky empatii, schopnosti porozumět druhým,…

ČJ a literatura
18 7

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání