Železná opona v běhu času

Symbolem konce východního bloku se stala takzvaná železná opona či spíše její pád. Neprodyšná, nenáviděná, přísně střežená hranice mezi západní a východní Evropou rozdělovala rodiny i brala lidské životy. Těm, kteří žili v jejím sevření, byla prezentována jako životně důležitý obranný val, barikáda před imperialismem, jistota klidného spaní. Za padesát let její existence, kdy dělila obyvatele Evropy fyzicky, se jí s pomocí režimní propagandy podařilo vyrobit také mentální bariéry v hlavách lidí. Některé z nich překonáváme jen obtížně dodnes.

Železná opona v běhu času

Příběhy lidí, kteří se železnou oponu pokusili překonat, měly i přes často bizarní průběh většinou drastické konce. Jen v Československu přišlo při střetu s ní o život 450 civilistů a více než 650 pohraničníků. Neprostupné hraniční pásmo, které všem obyvatelům Československa připomínalo, že žijí v nesvobodné zemi, bylo 4 až 10 km široké a zabíralo tak 1,5 % celkové rozlohy státu. Podívejte se, jakým způsobem pracovala dobová propaganda s tématem železné opony. Pokuste se pochopit, jaký vliv měl tento pečlivě budovaný obraz bdělých a neúplatných obránců socialismu na ty, kteří v něm museli žít.

Videa k námětu

Materiály k námětu

2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Okruhy

V polovině listopadu roku 1989 došlo nejen v našich dějinách ke zvratu, který znamenal konec studené války, totalitního režimu, pád Sovětského svazu a jeho satelitů. Evropa, rozdělená železnou oponou…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost
55 39

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání