Ohniska napětí: Izrael a Palestina

Organizace spojených národů schválila 29. listopadu 1947 plán na rozdělení Palestiny, která byla do té doby pod britskou správou, na dvě části mezi Palestince a Židy. Zatímco Židé přijali rozhodnutí OSN s nadšením, Palestinci s rozdělením území nesouhlasili. Vzápětí se rozpoutaly konflikty, které trvají dekády.

Ohniska napětí: Izrael a Palestina

Izraelsko-palestinský konflikt se táhne již od konce druhé světové války. Na počátku 90. let začal tzv. mírový proces na Blízkém východě, kdy byly podepsány dohody mezi Palestinci a Izraelem. Optimismus devadesátých let ale od té doby vyprchal a spor o Svatou zemi se dosud nevyřešil.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Kde je příčina konfliktu

Cílem pracovního listu je seznámit žáky s příčinou vyhrocených izraelsko-palestinských vztahů, jejich vývojem a především pak s postojem okolních arabských států na vznik státu Izrael.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Zeměpis
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Izraelsko-palestinské vztahy - neklidný začátek 21. století

Cílem pracovního listu je seznámit žáky s aktuálním stavem konfliktu. Pracovní list je určen zejména studentům středních škol, popřípadě druhého stupně základní školy.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Nastartovaný mírový proces

Cílem pracovního listu je seznámit žáky s další fází celého konfliktu – se započatým mírovým procesem na Blízkém východě na počátku 90. let, ale také s geografií oblasti (s pojmy jako je například pásmo Gazy).
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Zeměpis
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Izraelsko-palestinské vztahy – válka 2023

Cílem pracovního listu je seznámit žáky s aktuálním stavem konfliktu. Pracovní list je určen zejména studentům středních škol, popřípadě druhého stupně základní školy.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis
Štítek Aktuálně

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání