Konec střídání času

Změna z času standardního, tedy zimního, na letní se netýká jen Česka. O hodinu dopředu se při poslední březnové neděli hodinové ručičky posunou například i ve Spojených státech, Chile či v Egyptě. Vůbec poprvé se o změně času zmínil v dopise Benjamin Franklin. Co k zavedení změny času vedlo? A proč se nejen na půdě Evropského parlamentu hovoří o zrušení střídání času?

Konec střídání času

Víte, v jakém roce byla změna času zavedena a kdy se střídání sjednotilo v rámci Evropské unie? Pojďme se společně podívat na argumenty odborníků pro i proti zachování změny času.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Konec střídání času

Pracovní list vede žáky k povědomí o fungování legislativního procesu v Evropské unii a k uvědomění si složitosti tohoto procesu, a to prostřednictvím tématu střídání časů.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Člověk a společnost
Člověk a svět práce
Časová náročnost:
20 minut

Okruhy

Poslední březnovou neděli se hodinové ručičky posouvají ze druhé hodiny na třetí. Standardní čas se tak ve většině Evropy a Severní Ameriky změní na letní. A kdy se změní čas zpátky z letního na…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Zeměpis · Člověk a společnost
13 3

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání