Historické souvislosti rozpadu Československa: 30 let po svobodě emancipace

Na počátku vzniku společného státu Čechů a Slováků stála tzv. Pittsburská dohoda. Tu 30. května 1918 podepsali zástupci obou národů a v rámci nového státu zaručovala oběma národům rovnoprávné postavení. O více než 70 let později se vrátila na scénu při rozdělení Československa. Ta část Slováků, která se po pádu železné opony chtěla emancipovat, ji používala jako argument pro to, že tato rovnoprávnost v praxi nikdy nebyla skutečností.

Souvislosti rozpadu ČSFR

Československo vzniklo jako mnohonárodnostní stát, ve kterém ale nejen Slováci cítili, že jejich postavení není rovnoprávné. Poté co jsme přestali být de facto sovětským satelitem, se konečně objevila příležitost k jejich emancipaci. Pojďme se podívat na historické souvislosti. Pochopíme tak, proč byl zánik státu, na který mnozí z nás dosud nostalgicky vzpomínají, nevyhnutelný. 

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Česko-slovenské vztahy

Československo vzniklo v roce 1918 a do historie se zapsalo svými sedmdesáti čtyřmi roky existence. Několikrát byly vzájemné vztahy podrobeny zkouškám, zvažovala se i realizovala jiná státoprávní uspořádání.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Od listopadu do rozdělení

Československo vzniklo v roce 1918 a do historie se zapsalo svými sedmdesáti čtyřmi roky existence. Po listopadových událostech vzájemné vztahy čelily mnoha zkouškám. V pracovním listu si objasníme důvody, které vedly ke vzniku dvou samostatných národních států.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Politické osobnosti devadesátých let

Třicet let od rozpadu společného státu Čechů a Slováků je dlouhá doba. Mnozí politici, kteří tehdy byli významnými představiteli politické scény, už z paměti mizí. Pracovní list Vám některé z nich představí.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Dne 31. prosince 1992 přestalo po 74 letech existovat Československo. O den později, 1. ledna 1993, se na mapě objevily dva samostatné státy. V Evropě se tou dobou rozpadala Jugoslávie i Sovětský…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Zeměpis · Člověk a společnost
38 15

ČT edu nejsou pouze videa

1 125

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání