Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Všední dny v Protektorátu

Všední dny v Protektorátu: Život v okleštěné zemi

Březnové události roku 1939 znamenaly pro Československo zlom, s nímž se vyrovnávalo ještě dlouhá desetiletí a zabránit mu nedokázal ani Emil Hácha. Začala okupace. Formuje se odboj, zatímco armáda má politiky svázané ruce. Za protektorátu se změnilo mnohem víc než jen směr jízdy na českých silnicích. Studentské demonstrace vedou nejen ke smrti Jana Opletala, ale i zavření vysokých škol a mnoha lidských srdcí. Do životů lidí se vkrádal strach.

Stáhnout materiály

vsedni-dny-v-protektoratu

Atmosféra v okleštěném Československu byla přes veškeré aktivity odboje smutná. Dne 31. srpna 1940 předložili K. H. Frank a Konstantin von Neurath Adolfu Hitlerovi plán na úplnou germanizaci českého a moravského prostoru, který počítal s likvidací zhruba 15 % české populace. Život v protektorátu navzdory přídělovému systému, nedostatku čehokoliv, názorové nejednotě i Reinhardu Heydrichovi plyne dál. Po tvrdě potlačeném pokusu o aktivizace občanů po atentátu na Říšského protektora a likvidaci Lidic a Ležáků vzniká v roce 1945 plán na to, co později vstoupilo do dějin jako Květnové povstání českého lidu.

Protektorát Čechy a Morava

03:48

Protektorát Čechy a Morava

Jak došlo k okupaci československé druhé republiky německými vojsky a vzniku protektorátu? A jak na tyto události reagovala tehdejší společnost? Podívejte se na krátké shrnutí tehdejšího dění.

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska

02:47

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Video přináší autentické záběry z vítání nacistů v pražských ulicích, ukazuje začátek zatýkání a likvidace těch, kteří byli pro třetí říši nepohodlní. A tedy i začátek proměny názorů a postojů Emanuela Moravce.

Vstup německých vojsk na území Československa

01:45

Vstup německých vojsk na území Československa

Dne 15. března 1939 vstoupila německá okupační vojska na území Československa. Na Moravu však neoficiálně o den dříve. Právě ve Frýdku-Místku proto na německé vojáky zahájili ti čeští palbu. Asi půlhodinová přestřelka si vyžádala několik mrtvých a je považována za začátek války na našem území.

Německá okupace a jízda vpravo

02:17

Německá okupace a jízda vpravo

Pocity beznaděje, strachu, rachot obrněných vozů a pásů transportérů a výhružně vypadající němečtí vojáci v ulicích napověděli, že jsme okupováni Německou říší. Psal se 15. březen 1939. Zároveň byl vydán výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který měl legitimizovat totální podrobení českého národa Německé říši. „Němci jezdí vpravo, a tak všichni tak musí jezdit!“ Změna dopravního směru, která u nás během čtrnácti dní proběhla, mluví za vše.

Názorové proudy za německé okupace

02:12

Názorové proudy za německé okupace

Emanuel Moravec hovoří v rozhlasu o Německu jako o ochránci a příteli, zaměstnanci rozhlasu vyjadřují naopak s okupací tichý nesouhlas, ukázka článku z časopisu Vlajky popisuje zase segmentaci společnosti na benešovce, bolševiky, Židy, ... Video tak na několika krátkých scénách ilustruje zastoupení různých názorových proudů za německé okupace v létě roku 1939.

Svátek 28. října v letech 1938 až 1945

05:54

Svátek 28. října v letech 1938 až 1945

Na 20. výročí vzniku samostatného Československa se chystaly velké oslavy. S rokem 1938 však přišla mnichovská dohoda a veřejné oslavy byly zrušeny. Po německé okupaci byl zrušen státní svátek jako takový, nicméně 28. října 1939 proběhla v Praze velká demonstrace. Další protesty pak proběhly 17. listopadu, kdy došlo k popravě českých studentů a uzavření vysokých škol. Až do osvobození si 28. říjen připomínal především zahraniční odboj, např. Benešovými projevy vysílanými z exilu.

Vzpomínka na studenty popravené v době okupace

01:02

Vzpomínka na studenty popravené v době okupace

Dne 15. listopadu 1945 se na Pražském hradě konala pietní akce za československé vysokoškolské studenty popravené nacisty. Prezident republiky Edvard Beneš zde in memoriam vyznamenal Jana Opletala. Podívejte se na dobovou reportáž.

Uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939

01:48

Uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939

Jako odvetu za protesty studentů během pohřbu Jana Opletala uzavřeli nacisté 17. listopadu všechny české vysoké školy v protektorátu. Co je k tomu vedlo? Poslechněte si také vzpomínky jednoho z pamětníků na útok na vysokoškolské koleje v noci dne 16. listopadu 1939.

Přídělový systém v protektorátu

01:17

Přídělový systém v protektorátu

V době tzv. protektorátu Čechy a Morava bylo veškeré obyvatelstvo ve složité hospodářské situaci a nakupovat mohlo pouze na tzv. potravinové lístky. Kromě toho museli obyvatelé ze svého hospodářství odvádět část úrody říši. Z toho důvodu začali lidé pěstovat a chovat, co se dalo...

Psychiatrické léčebny za protektorátu

03:25

Psychiatrické léčebny za protektorátu

Mnichovská dohoda přinesla psychiatrickým ústavům na našem území některé změny. Léčebna v Kosmonosech byla nově vyčleněna pouze pro české Němce. Ani k občanům stejné národnosti se však nacisté nechovali o nic lépe. Na základě určitých kritérií vyselektovali neperspektivní pacienty a přichystali pro ně transport do plynových komor. K němu nakonec nedošlo, přesto úmrtnost v léčebnách za války několikanásobně vzrostla kvůli špatným životním podmínkám.

Uznání exilové vlády roku 1940

05:01

Uznání exilové vlády roku 1940

Britská vláda souhlasila se zřízením prozatímní československé vlády v exilu a zároveň neuznala suverenitu vládního kabinetu v protektorátu. Jak složitá byla cesta k jejímu finálnímu uznání a jaké diplomatické kroky bylo zapotřebí udělat?

Emanuel Moravec na vrcholu moci

03:46

Emanuel Moravec na vrcholu moci

Emanuel Moravec je za protektorátu, v roce 1942, kdy se video odehrává, na vrcholu své moci. Je ministrem školství a národní osvěty a zakládá Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Jak ukazuje rozhovor s tajemníkem Karlem Hermannem Frankem, pro chatrné zdraví prezidenta Emila Háchy se možná otevírá i cesta k jeho nahrazení.

Řešení tzv. české otázky

07:33

Řešení tzv. české otázky

Český národ měl po vítězné válce jako takový přestat existovat. Seznamte se s plány nacistů k řešení tzv. české otázky...

Pražské povstání

04:54

Pražské povstání

Dne 5. května 1945 vypuklo v československém hlavním městě povstání proti nacistické okupaci. Obyvatelé Prahy museli s fanatickými oddíly SS svádět na barikádách tuhé boje. Během 4 dní trvajícího povstání přišlo o život téměř 3000 lidí.

Probíhá načítání