Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Teče tudy řeka

Řeka: Když voda vypráví příběhy

Dopravní tepna, zdroj života i jedinečný biotop poskytující útočiště vzácným rostlinám a živočichům. To všechno je řeka. Pojďte se s námi podívat na toky českých řek, které vyprávějí příběhy. Stačí se je naučit číst. Chcete vědět, jak na to?

Stáhnout materiály

tece-tudy-reka

Řeka je fascinující svou živelností a vytrvalostí, s jakou si razí cestu krajinou. Je ztělesněním plynutí času. Z vědomí toho, že řeky jsou tu už od pravěku, a rozhodovaly o tom, kde se lidé usídlili, člověka až mrazí. Řeky ale také představují nebezpečí jménem povodně. A právě kvůli nim člověk přetváří říční krajinu. Co je to lužní les a říční niva? K čemu jsou dobré? Jaké máme v Čechách nejstarší vodní dílo? Kolik pramenů má Labe? Ukážeme vám také vřesoviště, kamenná moře i stepní oka.


Zdrojem materiálu "Lososí tulačka z Labe" je Národní zemědělské muzeum.

Údolí řeky Dyje

10:32

Údolí řeky Dyje

Představení krajinářsky nejcennější části údolí řeky Dyje.

Dolní tok Dyje

07:04

Dolní tok Dyje

Václav Cílek putuje na dolní tok Dyje, kde ukazuje soutoky, lužní lesy, ale i vodní stavby, mlýny, rybníky, umělé nádrže. Všechno to, co dnes ovlivňuje život řeky.

Prameny Labe

01:11

Prameny Labe

Věděli jste, kde pramení řeka Labe? V Krkonoších najdete symbolický pramen, ten skutečný je lidem nepřístupný. Stojí za to, navštívit kamennou stěnu s erby měst, kterými naše nejdelší řeka protéká. Než voda doteče do Severního moře, musí překonat trasu dlouhou více než 1000 km. Podívejte se v jedné minutě na tuto zajímavost.

Dyje: Řeka nespoutaná lidskou činností

10:24

Dyje: Řeka nespoutaná lidskou činností

Václav Cílek putuje od pramene rakouské Dyje až po Znojmo. Dyji považuje za „poslední živou řeku“, tedy řeku, která je na horním toku doposud málo ovlivněná jakýmikoliv lidskými zásahy.

Údolí řeky Jihlavy

05:08

Údolí řeky Jihlavy

Představení krajinářsky nejzachovalejší části údolí řeky Jihlavy.

Splavnost Vltavy

27:00

Splavnost Vltavy

Pořad o splavnosti řeky Vltavy z Prahy do Českých Budějovic a soustavě zdymadel, která to umožňují. Autoři se věnují historickému vývoji splavnění Vltavy až po současnost.

Řeka od pramene po dolní tok

19:55

Řeka od pramene po dolní tok

Pořad o fenoménu řeky jakožto mnohotvárného a rozmanitého světa, který je přetvářen člověkem a v němž je rovnováha mezi přírodou a civilizací mnohdy velmi křehká. Lucie Výborná v něm putuje od pramenů po dolní toky českých řek.

Pražská Vltava v pravěku

06:47

Pražská Vltava v pravěku

Václav Cílek na pražské Tróji popisuje, jak mohla Vltava vypadat před tisíci let.

Říční jezera, mrtvá ramena řek

03:07

Říční jezera, mrtvá ramena řek

Pořad ukazuje mrtvá ramena řek, popisuje, jak vznikají a co všechno v nich žije.

Slepá ramena řek

01:43

Slepá ramena řek

Vysvětlíme si příčiny vzniku slepých ramen řek a jejich význam pro vodohospodářství a přírodní prostředí. Dříve jsme se jich snažili zbavit, dnes je chráníme a obnovujeme. Dají se využít i pro hospodářský chov ryb.

Znečištění českých řek

01:54

Znečištění českých řek

Jaké jsou příčiny znečištění vodních toků? Naše dlouhodobě nejznečištěnější řeka pramení v horách tak čistá, že splňuje parametry kojenecké vody. V čem je tedy problém? A jak kvalitu vody ovlivňuje sucho? A jak proti znečištěným řekám můžeme bojovat?

Litovelské Pomoraví

11:46

Litovelské Pomoraví

Pořad ukazuje, jak řeka Morava vytváří v oblasti Litovelského Pomoraví rozsáhlou vnitrozemskou deltu se zachovalými lužními lesy.

Probíhá načítání