lucemburkove

Lucemburkové: Největší rozmach českého království vůbec

Poté, co Přemyslovci tragicky opustili jeviště dějin, dostal se za poměrně dramatických okolností na český trůn mladičký Jan z rodu Lucemburků. Vláda jeho následovníků Karla IV., prvního českého krále, který se stal císařem Svaté říše římské, a Václava IV. je historiky právem označována za zlatý věk českých zemí. Karlu IV. se dodnes přezdívá „otec vlasti“ a jeho život a vládu zná alespoň v hrubých obrysech každý.

Lucemburkové: Největší rozmach českého království vůbec

Přestože Jan Lucemburský a země Koruny české k sobě vzájemně zrovna dvakrát nepřilnuli, v osobě jeho syna Karla dostaly Čechy více než pouhé zadostiučinění. Poté, co Jan hrdinsky skonal v bitvě u Kresčaku, otevřela se pro Karla brána k velkolepé budoucnosti. Ten si Čechy vybral za své sídlo a povedlo se mu nejen mistrně navázat na přemyslovský odkaz, ale i udělat z Prahy metropoli celoevropského významu. Ačkoliv historie má tendence hodnotit vládu jeho synů Václava IV. a Zikmunda velmi kriticky, nemůžeme jim upřít, že vládli ve složité době. Václav dokonce přišel o titul římského krále. Jak k tomu došlo? Kvůli husitství si na svůj čas na českém trůně musel dlouhých sedmnáct let počkat i poslední z Lucemburků Zikmund, král uherský a císař římský, první stvořitel podunajského soustátí Uher, Čech a Říše a „poslední císař středověku“. Moc dlouho si nadšení davu ale neužil.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Nástup Lucemburků na český trůn

Pracovní list k námětu do výuky Lucemburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Jan Lucemburský

Pracovní list k námětu do výuky Lucemburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Karel IV.

Pracovní list k námětu do výuky Lucemburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Václav IV.

Pracovní list k námětu do výuky Lucemburkove, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Vybrané kapitoly

Panovnické rody na českém trůně

Přinášíme vám ucelený přehled panovnických rodů a představitelů všech státních útvarů, které na území dnešního českého státu kdy existovaly. Naše dějiny jsou pestré a plné dramatických zvratů. Hmotné…

2. stupeň ZŠ
Střední škola
Panovnické rody na českém trůně

ČT edu nejsou pouze videa

851

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání