holocaust-romu

Holocaust Romů: Téma, které stále rozděluje českou společnost

Odhaduje se, že za druhé světové války bylo vyvražděno zhruba 250 až 300 tisíc Romů z celé Evropy, přesto i po válce panovalo přesvědčení, že k tomu docházelo, na rozdíl od genocidy Židů, na kriminálním základě. Toto uvažování se začalo měnit až v 60. letech 20. století. U nás bylo téma romského holocaustu tabu po celou dobu trvání minulého režimu. A přestože se situace zlepšuje, i dnes jde o téma okrajové.

Holocaust Romů

Aby se historie neopakovala, měli bychom se vyhýbat paušalizování, generalizování a vytváření zástupných termínů. Což se, pokud jde o Romy, stále děje, a slova jako „nepřizpůsobiví“ padají nejen z úst populistických politiků. Zatímco antisemitismus je v naší společnosti poměrně nekonfliktní téma, které většina lidí považuje za důležité, paralela s romským holocaustem je stále problematická a vyvolává i v 21. století v naší veřejnosti projevy rasismu. Chceme-li se počítat do civilizovaného světa, je nejvyšší čas, abychom utrpení obětí této genocidy přestali zlehčovat. Sami Romové příběhy svých předků sdílejí jen málokdy, přestože je holocaust v jejich povědomí hluboce zakořeněn.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Holocaust Romů: Cikánské tábory

Pracovní list k námětu do výuky Holocaust Romů, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Holocaust Romů: Holocaust Romů

Pracovní list k námětu do výuky Holocaust Romů, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Vybrané kapitoly

Druhá světová válka

Válka, kterou si nejspíš nikdy nikdo nedokázal představit. Trvala 6 let, zahynulo v ní více než 62 miliónů lidí a odhalila, jakých hrůz jsou lidé vůči sobě navzájem schopni. Vyhladila dvě třetiny…

2. stupeň ZŠ
Střední škola
Druhá světová válka

ČT edu nejsou pouze videa

851

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání