Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Holocaust Romů: Téma, které stále rozděluje českou společnost

Odhaduje se, že za druhé světové války bylo vyvražděno zhruba 250 až 300 tisíc Romů z celé Evropy, přesto i po válce panovalo přesvědčení, že k tomu docházelo, na rozdíl od genocidy Židů, na kriminálním základě. Toto uvažování se začalo měnit až v 60. letech 20. století. U nás bylo téma romského holocaustu tabu po celou dobu trvání minulého režimu. A přestože se situace zlepšuje, i dnes jde o téma okrajové.

Holocaust Romů

Aby se historie neopakovala, měli bychom se vyhýbat paušalizování, generalizování a vytváření zástupných termínů. Což se, pokud jde o Romy, stále děje, a slova jako „nepřizpůsobiví“ padají nejen z úst populistických politiků. Zatímco antisemitismus je v naší společnosti poměrně nekonfliktní téma, které většina lidí považuje za důležité, paralela s romským holocaustem je stále problematická a vyvolává i v 21. století v naší veřejnosti projevy rasismu. Chceme-li se počítat do civilizovaného světa, je nejvyšší čas, abychom utrpení obětí této genocidy přestali zlehčovat. Sami Romové příběhy svých předků sdílejí jen málokdy, přestože je holocaust v jejich povědomí hluboce zakořeněn.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Holocaust Romů: Cikánské tábory

Pracovní list k námětu do výuky Holocaust Romů, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.

Holocaust Romů: Holocaust Romů

Pracovní list k námětu do výuky Holocaust Romů, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.

Vybrané kapitoly

Probíhá načítání