Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Co a kdo ničí naše lesy

Kůrovec: Brouk, který decimuje naše lesy. Kdo za to může?

Smrkové monokultury, které jsme vysadili v naší honbě za ziskem, čelí největší kalamitě v historii od dob Marie Terezie. Šíření kůrovce v minulých letech naznačovalo, že se blíží katastrofa obrovských rozměrů. Můžeme s čistým svědomím mluvit o ekologické katastrofě. Jednou z nejvíce postižených oblastí je Hrubý Jeseník, kde jsme zanedbali vícero věcí.

Stáhnout materiály

co-a-kdo-nici-nase-lesy

Dnes se díváme na výsledek. Masovým pěstováním smrků na nevhodných místech jsme si zadělali na průšvih, který se děje právě teď. Kdo je za to odpovědný? Má smysl, aby stát státu uděloval pokutu? Problémy s kůrovcem máme ale už řadu let. Co se s tím dá dělat? A co by se stalo, kdybychom do stávající situace nezasáhli? Mohlo by dojít třeba ke konci zásobování Prahy pitnou vodou. Jednou z překážek, které v tomto boji musíme čelit, je bující byrokracie. Pod vlivem klimatické změny se dostáváme do úplného rozporu se současnou ekonomickou situací firem. Dochází na to, co řadu let tvrdí nejen Hnutí Duha, ale i vědci. Hospodáři v lesích potřebují reagovat rychle. 

Kůrovcová kalamita

17:48

Kůrovcová kalamita

Jsme svědky katastrofy nevídaných rozměrů. V roce 2018 se naplnily obavy, že kůrovec napadne další tisíce hektarů smrkových porostů. Na řadě míst v Čechách a na Moravě se už rozpadly smrkové monokultury. Nejvíc jsou postiženy Jeseníky, Beskydy, Českomoravská vysočina a Jižní Morava.

Obnova poničených lesů v ČR

02:42

Obnova poničených lesů v ČR

Pasáž o ekologické katastrofě, která v roce 2018 postihla velkou část lesů Jeseníků a Beskyd. Území bude potřeba obnovit výsadbou nových stromů. Co říkají ekologové, část odborníků i tzv. zalesňovací vyhláška o tom, kde a jaké stromy by se měly sázet?

Ochrana lesních půd

01:54

Ochrana lesních půd

Projevy zrychlené eroze půdy se objevují od té doby, kdy člověk začal narušovat přirozený půdní kryt tvořený převážně lesními porosty. Přitom les nejen půdu chrání, ale pomáhá ji také vytvářet. Kde jsou riziková místa a jak chránit lesní půdu před negativními účinky ztráty půdního krytu? Za jak dlouho vznikne jeden centimetr půdy? Co pomůže při její ochraně?

Trvale udržitelné lesní hospodářství

09:09

Trvale udržitelné lesní hospodářství

Lesní družstvo u Velké Bíteše se snaží praktikovat trvale udržitelné lesní hospodářství, místo plantážového pěstování smrkových monokultur se snaží vypěstovat stabilní lesní systémy s vysokým podílem listnatých dřevin. Příroda totiž ukázala, že si nedá poroučet a jen les, který má přirozené složení, může být ekonomicky výnosný.

Kůrovec a smrkové monokultury na Bruntálsku

02:45

Kůrovec a smrkové monokultury na Bruntálsku

Na území České republiky stále převažují smrkové monokultury, které byly v minulosti vysazovány i do níže položených oblastí nevhodných pro jejich pěstování. Důsledkem jsou kůrovcové kalamity, které se v posledních letech pravidelně opakují. Dřevo napadené kůrovcem má nižší kvalitu a kvůli jeho přebytku na trhu dochází k poklesu výkupních cen. Řešením je vysázení druhově pestrého lesa, který se co nejvíce podobá přirozené dřevinné skladbě.

Devastace lesů v Krušných horách

01:51

Devastace lesů v Krušných horách

Původní lesy v Krušných horách zničily exhalace z neodsířených elektráren. Lesníci proto vysadili odolnější druh smrku, který tady původně nerostl, smrk pichlavý dovezený ze Severní Ameriky. Ten ale ničí mikroskopická houba kloubnatka smrková, která ucpává stromům nové výhonky a ty postupně odumírají.

Lesy ČR: Krajina zasažená kůrovcem

03:41

Lesy ČR: Krajina zasažená kůrovcem

Mrtvé lesy v oblasti Jihlavska, Třebíčska a okolí Velkého Meziříčí jsou z letadla dobře vidět. Sytě zelenou bravu mají jen mladé smrčiny a listnaté části lesů. Za extrémní rozšíření kůrovcové kalamity na Vysočině může podle odborníků hlavně sucho a také převažující smrková monokultura. I na Dačicku, kam se s lesním hospodářem Kamilem Kupcem také podíváme, je situace obdobná.

Kůrovcová kalamita v ČR

26:42

Kůrovcová kalamita v ČR

Reportážní dokument Milana Brunclíka z roku 2019 s názvem Kalamita se zabývá kůrovcovou kalamitou na našem území, jejími příčinami a dopady. Co způsobilo masové vymírání našich lesů? Jak razantní změně česká krajina a její obyvatelé čelí?

Co a kdo ničí české lesy?

09:05

Co a kdo ničí české lesy?

Zatímco se politici, lesníci a ekologové přou o to, jak lesy chránit, zda kácet, nebo nekácet, kůrovec devastuje naše lesy dále. Je hlavním důvodem, proč stále bojujeme s kůrovcem, příliš pomalá proměna smrkové monokultury na druhově pestřejší lesy? Proč lesníci mluví o apokalypse?

Probíhá načítání