Složení a hustota vody

06:22

Složení a hustota vody

Vysvětlení složení vody, nejrozšířenější molekuly na zemi, sestávající z atomů kyslíku a vodíku. Ukázáno i jejich vzájemné působení za vzniku takzvaného dipólového momentu, který má za následek vznik vodíkové vazby. Na pokusu je předvedena změna hustoty vody se změnou teploty.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Vlastnosti vody

Pracovní list je určen pro žáky středních škol a jeho cílem je poznat vlastnosti vody.
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Mohlo by vás také zajímat

Voda a vzduch

Obecná chemie

ČT edu nejsou pouze videa

1 138

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání