Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6873
Výslovnost: Školní výlet (A2)

Výslovnost: Školní výlet (A2)

délka videa 04:20

Pronunciation: The School Trip (A2) Learn the words and listen to the story. How do you pronounce "e" in different types of words? Naučte se slovíčka a poslechněte si příběh. Jak se vyslovuje „e“ v různých druzích slov?

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(A2) The School Trip – worksheet

Listen to the words and write the missing letters. Note the magic "e" at the end. Connect words with the right pictures. Poslechněte si slova a napište chybějící písmena. Všimněte si kouzelného „e“ na konci. Spojte slova se správnými obrázky.

(A2) The School Trip – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A2) The School Trip – transcript

Read the transcript of the story to make sure you understood everything right. Přečtěte si přepis příběhu a ujistěte se, že jste všemu porozuměli správně.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání