Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(A2) The School Trip – worksheet

#
Listen to the words and write the missing letters. Note the magic "e" at the end. Connect words with the right pictures. Poslechněte si slova a napište chybějící písmena. Všimněte si kouzelného „e“ na konci. Spojte slova se správnými obrázky.
Časová náročnost:
10 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání