Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Škola a práce

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Témata:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-12 z 12
Přítomný čas průběhový (B1, B2)
02:24

Přítomný čas průběhový (B1, B2)

Present Continuous (B1, B2) We use the present continuous to talk about temporary things which have begun but haven't finished. They are often happening now, at this moment. Watch the video and learn how to use the tense correctly. Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o věcech, které již začaly, ale ještě neskončily. Často se dějí právě teď, v tento okamžik. Podívejte se na video a naučte se tento čas správně používat.

Konverzace: Seznamování (A1)
03:53

Konverzace: Seznamování (A1)

Speaking Skills: Meeting People (A1) What do you usually say in English when you meet someone new for the first time? How do you introduce yourself? Co většinou řeknete (anglicky), když se poprvé potkáte s někým úplně novým? Jak se představíte?

Minulý čas prostý: Kittyin školní den (A1, A2)
01:18

Minulý čas prostý: Kittyin školní den (A1, A2)

Past Simple Tense: Kitty's School Day (A1, A2) What did you do at school? Practice the past simple tense of regular and irregular verbs with Kitty and her Gran. Co jste dělali ve škole? Procvičte si minulý čas prostý s Kitty a její babičkou.

Výslovnost: Školní výlet (A2)
04:20

Výslovnost: Školní výlet (A2)

Pronunciation: The School Trip (A2) Learn the words and listen to the story. How do you pronounce "e" in different types of words? Naučte se slovíčka a poslechněte si příběh. Jak se vyslovuje „e“ v různých druzích slov?

Stupňování: Kittyin test (A1, A2)
01:14

Stupňování: Kittyin test (A1, A2)

Comparatives and Superlatives: Kitty's Science Test (A1, A2) Which animal is bigger than the other one? And which one is the biggest? Practice comparatives and superlatives with Kitty and her Gran. Jaké zvíře je větší než jiné? A které je největší? Procvičte si stupňování s Kitty a její babičkou.

Seznamte se s Osbournem (A1)
01:04

Seznamte se s Osbournem (A1)

Meet Osbourne: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Osbourne. If you listen carefully, you will also learn the sound that Osbourne makes and you will learn what Osbourne likes and what his hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Osbourna. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Osbourne vydává, a dozvíte se, co má Osbourne rád a jaké jsou jeho záliby.

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Twiki je nemocný (A1)
04:19

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Twiki je nemocný (A1)

Twini takes care of ill Twiki and they learn English words like bed, doctor, soup and radio. Twini se stará o nemocného Twikiho a společně se učí nová slovíčka jako postel, doktor, polévka a rádio.

Seznamte se s Timmym a jeho spolužáky (A1)
04:39

Seznamte se s Timmym a jeho spolužáky (A1)

Meet the Class: Meet Timmy and his friends. Practice listening, learn the names of the friends and also a few new words, such as camera and photo. Try to distinguish between the questions Who? and Where? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech, naučte se jména kamarádů a také několik nových slovíček, jako například camera a photo. Zkusíte rozlišit mezi otázkami Kdo? a Kde?

Seznamte se s Harrietou (A1)
01:24

Seznamte se s Harrietou (A1)

Meet Harriet: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Harriet. If you listen carefully, you will also learn the sound that Harriet makes and you will learn what Harriet likes and what her hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Harrietu. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Harrieta vydává, a dozvíte se, co má Harrieta ráda a jaké jsou její záliby.

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Twini a Twiki jdou do školy (A1)
04:24

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Twini a Twiki jdou do školy (A1)

Twini and Twiki go to school and learn English words like school, teacher, picture and glasses. Twini a Twiki jdou do školy a učí se nová slovíčka jako škola, učitel, obrázek a brýle.

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Twikiho film (A1)
04:21

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Twikiho film (A1)

Twini and Twiki make a movie and learn English words like camera, light, chair and movie. Twini a Twiki točí film a učí se nová slovíčka jako kamera, světlo, židle a film.

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Loutka (A1)
04:24

Hravá angličtina s ptáčky kiwi: Loutka (A1)

Twini and Twiki paper craft and learn English words like paper, scissors, string and puppet. Twini a Twiki vyrábí z papíru a učí se nová slovíčka jako papír, nůžky, provázek a loutka.

Probíhá načítání