Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6870
Přivlastňovací zájmena: Rodinná fotka (A1, A2)

Přivlastňovací zájmena: Rodinná fotka (A1, A2)

délka videa 00:38

Possessives: Family Photo (A1, A2) How big is your family? Listen to the chant and practice possessives. Can you describe who is who in your family? Jak velká je vaše rodina? Poslechněte si písničku a procvičte si přivlastňovací zájmena. Dokážete popsat, kdo je kdo ve vaší rodině?

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(A1, A2) Family Photo – worksheet

Choose words from our options to complete the sentences. Use the correct possessives in the sentences. Vyberte z našich možností slova a dokončete s nimi věty. Ve větách použijte správná přivlastňovací zájmena.

(A1, A2) Family Photo – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A1, A2) Family Photo – lyrics

Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out the spelling and focus on possessives. Přečtěte si slova písničky a ujistěte se, že jste všemu porozuměli správně. Podívejte se, jak se píšou slovíčka a zaměřte se na přivlastňovací zájmena.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání