Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(A1, A2) Family Photo – lyrics

#
Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out the spelling and focus on possessives. Přečtěte si slova písničky a ujistěte se, že jste všemu porozuměli správně. Podívejte se, jak se píšou slovíčka a zaměřte se na přivlastňovací zájmena.

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání