Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(A1, A2) Family Photo – worksheet

#
Choose words from our options to complete the sentences. Use the correct possessives in the sentences. Vyberte z našich možností slova a dokončete s nimi věty. Ve větách použijte správná přivlastňovací zájmena.
Časová náročnost:
10 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání