UčíTelka (3. tř.): Řešíme bludiště a výstaviště

19:51

UčíTelka (3. tř.): Řešíme bludiště a výstaviště

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 3. ročníku, jak se orientovat ve schématu. Představíme si bludiště a zkusíme jím projít. Pomocí šipkového zápisu se pak budeme orientovat ve čtvercové síti. Vymyslíme si i svou cestu a zaznamenáme ji. Také zkusíme projít tzv. výstavištěm tak, abychom dodrželi všechna pravidla. Povede se vám navštívit každou místnost právě jednou?

Materiály ke stažení

1 listů

Aktivita k rozvoji digitální a matematické kompetence: Cesta domů

Žák přečte algoritmus zapsaný pomocí symbolů, nalezne v algoritmu chybu (analýza problému) a opraví ji podle souvislosti. V obtížnější variantě žák sestaví a zapíše algoritmus. www.gramotnosti.pro/epublikace // autoři: PPUC-ČG-OVU-tým
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Informatika
Matematika
Štítek Digitální kompetence

Mohlo by vás také zajímat

Geometrie v rovině

ČT edu nejsou pouze videa

1 131

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání