Bar micva: Vstup do židovské dospělosti

05:44

Bar micva: Vstup do židovské dospělosti

V judaismu je dítě vychováváno v židovských tradicích a zvycích. U chlapců výchova vrcholí ve 13 letech obřadem dospělosti – bar micva. Zodpovědnost za chlapce přechází z jeho otce na něj samotného. Chlapci svůj obřad doplňují recitací Tóry a obvazováním modlitebními řemínky. Dívky se stávají nábožensky dospělými ve 12 letech. Pro ně se v některých židovských obcích prosazuje obdobný obřad - bat micva. Seriál Prolínání světů provádí světovými náboženstvími s cílem porozumět jim a ukazuje, jak nás přesahují.

Mohlo by vás také zajímat

Náboženství

Základy společnosti

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání