Komunální volby v malých obcích a velkoměstech

04:29

Komunální volby v malých obcích a velkoměstech

Odborníci diskutují trendy a rozdíly komunální politiky v malých obcích a velkých městech. Je možné od výsledku komunálních voleb odvozovat závěr pro celostátní politiku? Jak jsou tyto dvě oblasti propojené?

Tip do výuky

Před zhlédnutím videa není nutný žákův přílišný vhled do problematiky komunálních voleb. Jedná se o video spíše dokreslujícího charakteru, avšak lze jej použít i v navozující části. Po zhlédnutí videa je možné rozebrat situaci a vývoj v konkrétním městě (zda informace v rozhovoru korespondují či rozporují situaci ve vašem městě/vaší obci). Je také možné navázat diskusí o chodu obce, co by žáci ocenili, kdyby se začalo řešit na lokální úrovni. Mohou brainstormingem přijít na vícero možných opatření, která by byla nutná zavést. Dalším námětem by mohla být tvorba volebního programu ve skupinách a fiktivní volba zástupců ve třídě. Konstruktivní náměty by se také mohly zaslat přímo na zastupitelstvo obce jako připomínka z řad občanů.

Mohlo by vás také zajímat

Stát

Demokracie

ČT edu nejsou pouze videa

1 126

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání