Veřejný prostor

03:20

Veřejný prostor

Veřejný prostor je prostor volně přístupný každému člověku, v němž dochází ke společenskému setkávání, sdílení a komunikaci, odehrávají se v něm různé aktivity. Veřejným prostorem jsou především náměstí, ulice, parky a veřejné budovy. Pokusme se najít odpověď na otázku, co znamená „kvalita“ ve vztahu k veřejnému prostoru, tedy jaké parametry a předpoklady má mít veřejný prostor, aby takzvaně fungoval.

Mohlo by vás také zajímat

Člověk a kultura

ČT edu nejsou pouze videa

1 125

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání