Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Tvarosloví

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Stupně:

Témata:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-18 z 18
Škola doma (9. tř.): Podmiňovací způsob
08:05

Škola doma (9. tř.): Podmiňovací způsob

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů! Tým učitelů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva českého jazyka. Tentokrát se budeme věnovat správným tvarům podmiňovacího způsobu v přítomném i minulém čase.

Škola doma (9. tř.): Číslovky
10:22

Škola doma (9. tř.): Číslovky

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů! Tým učitelů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva českého jazyka. Na základě příkladů si vysvětlíme správný zápis číslovek a dozvíme se, jak rozlišit jejich druhy.

Podmiňovací způsob
04:11

Podmiňovací způsob

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá podmiňovacím způsobem, uvádí jeho různé tvary, kdy se používá a jak se v něm často chybuje.

Vztažná zájmena
05:33

Vztažná zájmena

Pasáž uvádí, jaká vztažná zájmena se vyskytují v češtině, blíže se pak zabývá skloňováním zájmena „jenž“ a jakým zájmenem jej lze nahradit.

Osobní zájmena
01:04

Osobní zájmena

Pasáž uvádí krátké opakování skloňování osobních zájmen a psaní velkého písmene u zájmen „Vás“ a „Ty“ například v dopisech.

Slovesný vid
03:51

Slovesný vid

Pasáž uvádí, jaké vidy existují v češtině, co vyjadřují a jak se tvoří. Dále jsou uvedeny příklady obouvidových sloves a sloves existujících jen v jednom vidu.

Čísla a číslovky
05:37

Čísla a číslovky

Pasáž se zabývá tvary číslovek při skloňování, tvary sloves po kombinaci číslovky a podstatného jména a také ukazuje správný zápis číslovek.

Slovesa
01:30

Slovesa

Pořad se zabývá nepravidelnými slovesy, povolenými tvary sloves u vzoru „sází“ a kolísáním sloves mezi vzory.

Skloňování slov „peníz“, „peníze“
00:42

Skloňování slov „peníz“, „peníze“

Pasáž se zabývá správným skloňováním podstatných jmen „peníz“ a „peníze“.

Přechylování a generické maskulinum
06:12

Přechylování a generické maskulinum

Je přechylování a užívání generického maskulina projevem neúcty k ženám? Lingvistka Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR rozebírá problematiku přechylování cizích i domácích slov a vlastních jmen.

Skloňování slov „globus“ a „foyer“
01:03

Skloňování slov „globus“ a „foyer“

Pasáž uvádí správné skloňování slov „globus“ a „foyer“.

Jazykové výjimky a zvláštnosti
03:58

Jazykové výjimky a zvláštnosti

Pasáž se zabývá některými jazykovými zvláštnostmi, jako například nepravidelností v skloňování některých podstatných jmen.

Příjmení v nářečí
04:42

Příjmení v nářečí

Pasáž se zabývá výskytem různých forem příjmení v nářečích, uvádí, jak vypadají v různých pádech a jaké tvary jsou připuštěny pro spisovný jazyk.

Nářeční stupňování přídavných jmen
02:41

Nářeční stupňování přídavných jmen

Pasáž se zabývá stupňováním přídavných jmen a příslovcí jak ve spisovné češtině, tak v nářečích. Uvádí pravidla stupňování a příklady.

Skloňování jmen latinského původu
05:45

Skloňování jmen latinského původu

Pasáž je uvedena humornou scénkou, následně Kamila Smejkalová z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje základní pravidla skloňování latinských jmen. Věnuje se nejen různým typům jmen osobních, ale i jménům obecným, u nichž při skloňování záleží na míře počeštění.

Stupňování přídavných jmen
02:25

Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména jsou jedním z ohebných slovních druhů, nejenže se skloňují, ale také se stupňují. Video popisuje, jak se tvoří druhý stupeň (komparativ) přídavných jmen s příponou -ější-. Kamila Smejkalová z Ústavu pro jazyk český AV ČR navíc vysvětluje nepravidelné stupňování přídavných jmen, některé problematické koncovky přídavných jmen a tzv. trojvýchodná přídavná jména.

Počitatelnost substantiv a duálové skloňování
03:54

Počitatelnost substantiv a duálové skloňování

Jednou z mluvnických kategorií jmen je kategorie čísla (číslo jednotné, číslo množné a dříve i číslo dvojné). U podstatných jmen hovoříme o tzv. počitatelnosti, máme jména hromadná a pomnožná, ale i nepočitatelné substance. To vše vysvětluje Hana Mžourková z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pozornost věnuje i dřívější trojčlenné kategorii čísla a specifikům duálového skloňování, které je v dnešní češtině zachované jen u číslovek dva, oba a u některých substantiv (zejména u párových orgánů, jako jsou ruce, nohy, oči nebo uši). Na závěr je vysvětlený i posun významu u vlastních jmen, jako jsou Xantipa či Lazar, pokud změníme jejich číslo.

Varianty při skloňování podstatných jmen
04:08

Varianty při skloňování podstatných jmen

Formou scénky a navazujícího vysvětlení se dozvíme, že u mnoha slov lze použít při skloňování několik variant. Které jsou správně, jak vznikly a proč k tomuto kolísání dochází? Proč je čeština tak nevyzpytatelná?

Probíhá načítání