Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Středověk - české dějiny

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-36 z 157
Karel IV. jako stavitel
02:40

Karel IV. jako stavitel

Za vlády císaře Karla IV. vzkvétá v českých zemích stavitelská činnost. V ukázce je zábavnou formou zachyceno, jak se za pomoci Petra Parléře stává z Prahy gotická metropole.

Mládí Karla IV.
02:40

Mládí Karla IV.

Karel IV. strávil dětství na francouzském dvoru u svého strýce Karla IV. Sličného. Po něm přijal jméno a získal patřičné vzdělání. Později se vrátil do Čech, aby napravil situaci po svém otci.

Karel IV. po návratu do Čech
02:40

Karel IV. po návratu do Čech

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen život Karla IV. po návratu do Čech. Ukázka představuje i okolnosti, za kterých se Karel IV. stal římským a českým králem a římským císařem.

Karel IV. a jeho vztah k říši
02:51

Karel IV. a jeho vztah k říši

Pasáž přibližuje, jaký byl vztah Karla IV. k německým zemím (říši) a konkrétně k Norimberku. Je zde také popsán pogrom na norimberské Židy a postoj Karla IV. k němu.

Karel IV. a obchodní stezky
06:19

Karel IV. a obchodní stezky

Pasáž zachycuje záměr Karla IV. propojit dvě významná obchodní centra s Prahou a ukazuje, jak Karel IV. rozvíjel obchodní cesty, které vedly přes český stát. Vysvětluje, co se přepravovalo ve kterém ročním období a jak takové cesty vypadaly.

Karlův most
08:11

Karlův most

Pořad seznamuje se základními údaji, parametry a stavbou Karlova mostu a srovnává ho s jeho předchůdcem – Juditiným mostem.

Kosmas: Život a dílo
11:30

Kosmas: Život a dílo

Životopisný výklad o osobnosti a díle kronikáře Kosmy, citace úryvků z Kosmovy kroniky včetně jejich interpretace.

Svatý Václav
02:40

Svatý Václav

Představení svatého Václava, českého knížete a patrona českého národa. V mnoha ohledech se neshodl s mladším bratrem Boleslavem, což se mu stalo osudným.

Svatováclavská koruna
02:51

Svatováclavská koruna

Ukázka popisuje zhotovení svatováclavské koruny Karlem IV., její symboliku i pasáže z korunovačního řádu.

Smrt svatého Václava
01:59

Smrt svatého Václava

„Boleslav morduje svého vlastního bratra Václava…“ Pasáž prostřednictvím barokního sousoší ukazuje místo smrti knížete Václava a v komentáři historiků ji zasazuje do domácích i evropských souvislostí.

Založení Karlovy univerzity
08:42

Založení Karlovy univerzity

Pořad pojednává o založení prvního vysokého učení v Praze – Karlovy univerzity. Popisuje její nejstarší dějiny, zakládající listiny, univerzitní fakulty a insignie univerzity.

Volba Karla IV. za římského krále
03:57

Volba Karla IV. za římského krále

Pořad zachycuje způsob volby římského krále, pozadí diplomatického vyjednávání a složitý vztah mezi Janem Lucemburským a jeho synem Karlem IV.

Volba římského krále a bitva u Kresčaku
04:55

Volba římského krále a bitva u Kresčaku

V polovině čtyřicátých let 14. století se zdála být štěstěna Lucemburkům nakloněná. Na papežský stolec nastoupil Kliment VI., který byl rodinným přítelem, a díky politické podpoře prastrýce Balduina se mohl Karel ucházet o titul římského krále. Dosavadní římský panovník Ludvík Bavor byl v politickém oslabení. Avšak s podporou města Cáchy si své postavení nakonec udržel. V tom samém čase se však rozhořel stoletý konflikt mezi Francií a Anglií. První vážný střet se odehrál u Kresčaku a účastnil se ho i král Jan Lucemburský se synem Karlem. Zatímco pro Jana znamenala bitva hrdinný závěr života, pro Karla otevírala další fázi jeho velkolepé budoucnosti.

Odkaz svatého Václava
01:51

Odkaz svatého Václava

V pasáži je rozebírán odkaz svatého Václava, který je nejprve zobrazován jako mučedník a posléze jako rytíř. Ukazuje, jak byl jeho kult propagován ve vrcholném středověku za vlády Karla IV., kdy byla Václavovi zasvěcena i koruna českých králů.

Karlova sňatková politika
02:26

Karlova sňatková politika

Karel IV. byl pronásledován ztrátou manželek. Jeho třetí manželkou se stala Anna Svídnická. Karel IV. ve svém státnickém uvažování a v péči o země Koruny české, svou politikou a také svými sňatky vždy sledoval imperiální prospěch a postupné připojování nově získaných území. Navazoval na činy svého otce a v případě říšské politiky se snažil své úspěchy maximalizovat. K tomu měla sloužit i korunovační cesta do Říma.

Karel IV. a České Budějovice
06:12

Karel IV. a České Budějovice

Pořad vysvětluje strategický význam Českých Budějovic pro českého panovníka Karla IV.: staly se jeho opěrným bodem proti ambiciózním Rožmberkům.

Karel IV.: Jeho doba a život
11:25

Karel IV.: Jeho doba a život

Popis života Karla IV. od jeho šestnácti let až do jeho smrti. Pořad popisuje jeho vládu i zakladatelskou činnost s důrazem na hrad Karlštejn.

Svatý Václav a svatý Vojtěch
24:10

Svatý Václav a svatý Vojtěch

Pořad formou scének, skečů, fiktivních rozhovorů a reportáží zachycuje osudy prvních dvou světců z doby Přemyslovců – Václava a Vojtěcha. Jsou zde také zmíněny předpoklady, které musí být dodrženy, aby se člověk mohl stát světcem.

Karlštejn a kaple sv. Kříže
11:30

Karlštejn a kaple sv. Kříže

Pořad popisuje stavbu hradu Karlštejn a jeho architekturu. Zvláštní prostor je věnován kapli svatého Kříže, její výzdobě a funkci.

Dědictví UNESCO: Litomyšl
07:06

Dědictví UNESCO: Litomyšl

Miroslav Táborský představuje malebné město Litomyšl s pozoruhodnou kulturní historií a monumentálním renesančním zámkem zapsaným v roce 1999 na prestižní seznam UNESCO. Renesanční zámek je jedním z největších renesančních zámků v České republice a významným příkladem arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada.

Hrad Kašperk
04:54

Hrad Kašperk

Pasáž zachycuje důvody stavby hradu Kašperk: obrana země na západní hranici, jako strážní hrad a ochrana významné obchodní cesty, která vedla přes toto území.

Praotec Čech
02:43

Praotec Čech

Legenda o praotci Čechovi, který přivedl svůj lid na horu Říp. V jejím okolí pak jeho následovníci nalezli nový domov a pojmenovali ho po svém vůdci – Čechy.

Jan Žižka a husité
23:36

Jan Žižka a husité

Ukázka popisuje formou skečů, scének, fiktivních rozhovorů a reportáží husitské hnutí a život Jana Žižky.

Doba a život českého krále Karla IV.
23:30

Doba a život českého krále Karla IV.

Pořad zachycuje život Karla IV. a středověkou každodennost za doby jeho vlády – například mor, hygienu či potraviny, které lidé tehdy běžně jedli, a další.

První Přemyslovci dle Kosmovy kroniky
23:47

První Přemyslovci dle Kosmovy kroniky

Pořad formou scének, skečů, fiktivních rozhovorů a reportáží zachycuje osudy prvních Přemyslovců tak, jak jsou známé z Kosmovy kroniky.

Jiří z Poděbrad a jeho doba
24:05

Jiří z Poděbrad a jeho doba

Ukázka popisuje formou skečů, rozhovorů, fiktivních reportáží a scének dobu Jiřího z Poděbrad.

Historie přemyslovského královského titulu
23:02

Historie přemyslovského královského titulu

Pořad formou scének, skečů, fiktivních rozhovorů a reportáží zachycuje historii českého královského titulu až po Václava III. Je zde také popsán význam korunovačních klenotů a vznik erbů.

Ukázka z Kosmovy kroniky: Smrt sv. Václava
01:00

Ukázka z Kosmovy kroniky: Smrt sv. Václava

Citace z Kosmovy kroniky, která se věnuje klíčovému momentu českých dějin – zavraždění sv. Václava.

Proces stavby Karlova mostu
08:20

Proces stavby Karlova mostu

Pořad ukazuje proces stavby Karlova mostu od středověké techniky stavby a popisu práce v kamenické dílně až po práci tesařů a dalších dobových expertů na stavebnictví.

Hrad Křivoklát
04:01

Hrad Křivoklát

Pasáž přibližuje historii hradu Křivoklát, který stojí na skalnatém ostrohu nad Rakovnickým potokem, přítokem řeky Berounky na území městyse Křivoklátu ve Středočeském kraji.

Kronika Václava Hájka z Libočan
22:16

Kronika Václava Hájka z Libočan

Ukázka formou skečů, fiktivních rozhovorů a scének komentuje mýty a pověsti zachycené v Kronice české Václava Hájka z Libočan.

Chebský hrad
03:42

Chebský hrad

Historie chebského hradu spadá až do 9. století, kdy na jeho území bylo slovanské hradiště. Když území připadlo v roce 1165 císaři Fridrichu Barbarossovi, nechal na ostrohu postavit románskou falc, z níž se do dnešních časů mnoho nedochovalo. Nejvýznamnější částí je bezesporu unikátní dvoupatrová kaple.

Hrad Kost
03:44

Hrad Kost

Ukázka popisuje historii hradu Kost v Českém ráji, včetně pověsti o jeho názvu.

Hrad Trosky
03:12

Hrad Trosky

Ukázka popisuje historii hradu Trosky, dnes známé zříceniny v severních Čechách a symbolu Českého ráje.

Hrad Pernštejn
05:56

Hrad Pernštejn

Ukázka popisuje historii hradu Pernštejn, který nebyl nikdy dobyt.

Brno v době Karla IV.
04:53

Brno v době Karla IV.

Pasáž přibližuje Brno v době, kdy zde Karel IV. a jeho manželka Blanka z Valois pobývali a Karel IV. v Brně vykonával funkci markraběte moravského.

Probíhá načítání