Starověk

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 32

Mýtus o Odysseovi

14:24

Mýtus o Odysseovi

Vyprávění zachycuje antický mýtus o hrdinovi Odysseovi a jeho desetileté cestě z dobyté Tróje na jeho rodný ostrov Ithaku.

Řecké báje a pověsti

02:56

Řecké báje a pověsti

Vyprávění o vzniku světa podle starých řeckých bájí a pověstí: stvoření země, bohů i člověka.

Sfinga v Gíze

02:37

Sfinga v Gíze

Ukázka popisuje sfingu v Gíze, teorie o době jejího vzniku a o možném autorovi této největší kamenné sochy na světě.

Bitva u Marathónu a její význam

03:48

Bitva u Marathónu a její význam

Pasáž vypráví o invazi Peršanů do Řecka a nejdůležitější bitvě konfliktu. Popisuje důsledky vítězství Řeků nad Peršany a jeho význam pro evropskou civilizaci.

Stavba Cheopsovy pyramidy

01:54

Stavba Cheopsovy pyramidy

Pasáž popisuje, jak archeologové a egyptologové objevili tajemství stavby Cheopsovy pyramidy.

Římané proti Germánům

07:47

Římané proti Germánům

Pasáž popisuje římský obranný val limes romanus, který měl zemi bránit proti Germánům, a porážku Římanů v Teutoburském lese.

Kartágo

02:30

Kartágo

Pasáž popisuje význam a bohatství starověkého Kartága a jeho rivalitu i válečné konflikty s Římem.

Bitva u Marathónu

03:03

Bitva u Marathónu

Ukázka popisuje průběh a význam bitvy u Marathónu pro další vývoj evropské civilizace.

Delfská věštírna

05:00

Delfská věštírna

Pořad zachycuje okolnosti vzniku Apollonovy delfské věštírny a věnuje se jejímu postavení ve starověkém Řecku.

Historie Korintu a Korintského průplavu

10:50

Historie Korintu a Korintského průplavu

Pořad sleduje historii Korintského průplavu a města Korint, které díky své poloze předčilo ostatní řecká města své doby.

Johanité na Rhodu

02:59

Johanité na Rhodu

Video zachycuje historii Řádu maltézských rytířů neboli johanitů na ostrově Rhodu, vytvoření jejich suverénního státu a boje s Turky.

Pergamon, pergamonská knihovna a amfiteátr

08:50

Pergamon, pergamonská knihovna a amfiteátr

Pořad zachycuje historii antického města Pergamon, které dnes leží v Turecku. Popisuje místní známou knihovnu i amfiteátr.

Načíst další videa
Probíhá načítání