Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Slovotvorba

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Stupně:

Témata:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-24 z 31
Tvoření přídavných zeměpisných jmen
01:22

Tvoření přídavných zeměpisných jmen

Pasáž se zabývá tvořením přídavných jmen především z názvů českých měst a obcí.

Škola doma (9. tř.): Odvozování přídavných jmen
07:53

Škola doma (9. tř.): Odvozování přídavných jmen

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů! Tým učitelů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva českého jazyka. Tentokrát se podíváme na vytváření přídavných jmen přivlastňovacích.

Psaní a tvoření zkratek I
00:58

Psaní a tvoření zkratek I

Pasáž popisuje tvoření a správnou formu zápisu některých zkratek.

Psaní a tvoření zkratek II
00:58

Psaní a tvoření zkratek II

Pasáž se formou krátkého opakování věnuje psaní a tvoření iniciálových zkratek a zkratkových slov.

Univerbizace a multiverbizace
02:13

Univerbizace a multiverbizace

Pasáž se zabývá procesem univerbizace a multiverbizace v češtině, vysvětluje tyto pojmy a uvádí příklady takto vzniklých slov.

Tvoření přídavných jmen od názvů měst
01:17

Tvoření přídavných jmen od názvů měst

Pasáž vysvětluje za použití různých příkladů pravidla tvoření přídavných jmen od víceslovných názvů měst.

Složená přídavná jména
04:57

Složená přídavná jména

Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou složených přídavných jmen, pravidla vysvětluje na různých příkladech.

Slovní zápor
04:18

Slovní zápor

Pasáž se zabývá slovním záporem v češtině a jakým způsobem se tvoří. Dále zmiňuje slova bez kladných protějšků (např. nemoc) a vysvětluje původ některých původně kladných slov (např. návidět).

Nespisovná čeština a její útvary
11:52

Nespisovná čeština a její útvary

Sára se chce stát skvělou reportérkou, tentokrát však neobstála u testu z českého jazyka. Dostala pětku, a tak se rozhodla, že natočí reportáž o mateřském jazyce. Pokusí se za pomoci své rodiny přiblížit divákům útvary nespisovné češtiny, jako je obecná čeština, slang, argot, profesní mluva a především nářečí, která se používají vždy jen na určité části jazykového území. Ukáže také, jak se vlivem médií rozdíly mezi nářečími stírají.

Názvy měsíců
02:31

Názvy měsíců

Pasáž vysvětluje, jaký je původ a význam názvů měsíců v roce a proč se české názvy liší od názvů v jiných jazycích.

Velká písmena v názvech svátků
00:58

Velká písmena v názvech svátků

Pasáž se zabývá psaním velkých písmen v názvech svátků a přídavných jmen od nich odvozených.

Vývoj podoby ženských příjmení
02:07

Vývoj podoby ženských příjmení

Přechylování ženských příjmení je v současnosti velmi řešenou otázkou. Video nabízí krátký exkurz do historie podob ženských příjmení v českých zemích.

Vlastní jména
05:55

Vlastní jména

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá procesem vzniku obecných jmen z vlastních jmen.

Původ a význam slov „švorc“ a „grogy“
01:30

Původ a význam slov „švorc“ a „grogy“

Pasáž vysvětluje historický původ a dnešní význam často používaných českých obratů „být grogy“ a „být švorc“.

Slovesa s příponou „-ovat“
02:55

Slovesa s příponou „-ovat“

Pasáž se zabývá tvorbou sloves pomocí přípony „-ovat“ a uvádí některé zajímavé aktuální příklady z tisku.

Přechylování a generické maskulinum
06:12

Přechylování a generické maskulinum

Je přechylování a užívání generického maskulina projevem neúcty k ženám? Lingvistka Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR rozebírá problematiku přechylování cizích i domácích slov a vlastních jmen.

Názvy řek
03:09

Názvy řek

Pasáž se zabývá významem názvů některých českých řek. Vysvětluje, jak tato slova vznikala a jak se měnila v průběhu dějin.

Přechylování ženských příjmení
04:30

Přechylování ženských příjmení

Pasáž se zabývá tématem, proč se v češtině ženská příjmení přechylují, v jakých případech se přechylují cizí jména a jaké přechýlené tvary se vyskytují v různých nářečích.

Přípona „-árna“
04:52

Přípona „-árna“

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá tvořením a významem slov pomocí přípony „-árna“.

Neologismy v oblasti moderní hudby
04:35

Neologismy v oblasti moderní hudby

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá některými neologismy z hudební oblasti.

Původ obyvatelských jmen
04:02

Původ obyvatelských jmen

Pasáž vysvětluje původ místních jmen zakončených na „-any“ a zabývá se i vznikem pojmenování obce „Přišimasy“.

Přípona „-oidní“
04:18

Přípona „-oidní“

Pasáž popisuje, jak se pomocí přípon tvoří přídavná jména, v jakých případech se používá přípona „-oidní“ a uvádí některé příklady slov s touto příponou.

Povědomí vs. podvědomí
01:45

Povědomí vs. podvědomí

V pasáži je vysvětlen rozdíl mezi často zaměňovanými slovy „povědomí“ a „podvědomí“.

-terapie
01:07

-terapie

Pasáž vysvětluje význam a způsob psaní některých cizích slov složených ze základu slova „terapie“.

Probíhá načítání