Pravopis

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 31

Osobní zájmena

01:04

Osobní zájmena

Pasáž uvádí krátké opakování skloňování osobních zájmen a psaní velkého písmene u zájmen „Vás“ a „Ty“ například v dopisech.

Diakritická znaménka Ú vs. Ů

00:54

Diakritická znaménka Ú vs. Ů

Pasáž na příkladech vysvětluje důvody a pravidla psaní kroužku a čárky nad písmenem U.

Psaní S a Z v předložkách

01:07

Psaní S a Z v předložkách

Pasáž ukazuje na různých příkladech pravidla psaní S a Z v předložkách.

Shoda přísudku s podmětem

01:20

Shoda přísudku s podmětem

Pasáž pomocí příkladových vět vysvětluje pravidla shody přísudku s podmětem.

Velká písmena v názvech svátků

00:58

Velká písmena v názvech svátků

Pasáž se zabývá psaním velkých písmen v názvech svátků a přídavných jmen od nich odvozených.

Co je to „vyžle“?

01:09

Co je to „vyžle“?

Pasáž vysvětluje původ a význam slova „vyžle“.

Čarodějný diktát

01:18

Čarodějný diktát

Ukázka krátkého češtinářského diktátu a vysvětlení pravopisně správné varianty.

Mně nebo mě

04:09

Mně nebo mě

Pasáž se zabývá slovy, ve kterých se vyskytuje „-mě“, případně „-mně“. Uvádí, jakými pravidly se při jejich správném psaní můžeme řídit, jaké jsou výjimky a jaký je původ některých těchto slov.

Přivlastňovací přídavná a rodinná jména

01:12

Přivlastňovací přídavná a rodinná jména

Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou přivlastňovacích přídavných a rodinných jmen.

Slovo „ližiny“

01:31

Slovo „ližiny“

Pasáž vysvětluje původ a pravopisně správnou formu slova „ližiny“.

Složená přídavná jména

04:57

Složená přídavná jména

Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou složených přídavných jmen, pravidla vysvětluje na různých příkladech.

Číslovky 2, 3 a 4

01:00

Číslovky 2, 3 a 4

Pasáž uvádí ve formě krátkého opakování pravopisně správné skloňování číslovek 2, 3 a 4.

Psaní S a Z v předponách slov

01:05

Psaní S a Z v předponách slov

Pasáž na příkladech ukazuje pravidla psaní S a Z v předponách slov.

Psaní velkých písmen v šlechtických titulech

01:35

Psaní velkých písmen v šlechtických titulech

Pasáž vysvětluje pravidla psaní velkých písmen v některých šlechtických titulech a dále původ a význam slova „vašnosta“.

Dvojtečky a trojtečky

02:44

Dvojtečky a trojtečky

Pasáž ukazuje správné použití dvojteček a trojteček v psané formě českého jazyka.

Psaní a tvoření zkratek II

00:58

Psaní a tvoření zkratek II

Pasáž se formou krátkého opakování věnuje psaní a tvoření iniciálových zkratek a zkratkových slov.

Psaní teček

02:08

Psaní teček

Pasáž vysvětluje, jak se správně píše tečka u dat, výčtů, časů a dalších číslovek.

Pravopis slov „Bible/bible“ a úsloví „vymítat ďábla“

02:06

Pravopis slov „Bible/bible“ a úsloví „vymítat ďábla“

Pasáž vysvětluje, jestli a kdy je správné psát „Bible“ a kdy „bible“, a objasňuje smysl úsloví „vymítat ďábla“.

Pravopis a původ slova hieroglyf

01:20

Pravopis a původ slova hieroglyf

Pasáž představuje pravopisně správnou variantu slova „hieroglyf“, seznamuje s jeho vznikem a významem.

Časomíra

02:11

Časomíra

Pasáž divákům vysvětluje pojem „časomíra“, jeho původ, význam, zápis a možnost použití v českém jazyce.

Jedno nebo dvě N?

05:14

Jedno nebo dvě N?

Pasáž se zabývá pravopisem slov (přídavných a podstatných jmen), ve kterých se píše jedno nebo dvě N a uvádí, kde se nejčastěji dělají chyby.

Číselné výrazy

00:43

Číselné výrazy

Pasáž se zabývá krátkým opakováním správného psaní čísel, značek a číselných výrazů.

Psaní názvů klášterů a kostelů

02:43

Psaní názvů klášterů a kostelů

Pasáž na příkladech vysvětluje psaní velkých písmen v názvech kostelů a klášterů.

Tvrdé a měkké souhlásky

02:00

Tvrdé a měkké souhlásky

Pořad se zabývá výjimkami při psaní I/Y po tvrdých a měkkých souhláskách, především v cizích slovech. Dále zazní správná varianta zápisu skupiny „ti, di, ni“.

Načíst další videa
Probíhá načítání