Největší vzdělávací portál videí v ČR.
menu

Pravopis

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 72

Osobní zájmena

01:04

Osobní zájmena

Pasáž uvádí krátké opakování skloňování osobních zájmen a psaní velkého písmene u zájmen „Vás“ a „Ty“ například v dopisech.

Diakritická znaménka Ú vs. Ů

00:54

Diakritická znaménka Ú vs. Ů

Pasáž na příkladech vysvětluje důvody a pravidla psaní kroužku a čárky nad písmenem U.

Psaní S a Z v předložkách

01:07

Psaní S a Z v předložkách

Pasáž ukazuje na různých příkladech pravidla psaní S a Z v předložkách.

Shoda přísudku s podmětem

01:20

Shoda přísudku s podmětem

Pasáž pomocí příkladových vět vysvětluje pravidla shody přísudku s podmětem.

Velká písmena v názvech svátků

00:58

Velká písmena v názvech svátků

Pasáž se zabývá psaním velkých písmen v názvech svátků a přídavných jmen od nich odvozených.

Co je to „vyžle“?

01:09

Co je to „vyžle“?

Pasáž vysvětluje původ a význam slova „vyžle“.

Čarodějný diktát

01:18

Čarodějný diktát

Ukázka krátkého češtinářského diktátu a vysvětlení pravopisně správné varianty.

UčíTelka (1. tř.): Čteme slabiku MĚ

22:50

UčíTelka (1. tř.): Čteme slabiku MĚ

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku číst slabiku MĚ. Jinak ji slyšíme a jinak píšeme. Dáme si několik hádanek a dozvíme se, co je to měšec. Při poslechu krátkého příběhu si vyzkoušíme, zda slabiku MĚ dokážeme určit sluchem.

UčíTelka (1. tř.): Velké písmeno na začátku věty

23:15

UčíTelka (1. tř.): Velké písmeno na začátku věty

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku rozpoznat, kdy napsat na začátku slova i věty velké písmeno a kdy malé.

UčíTelka (2. tř.): Píšeme velká písmena ve jménech

24:25

UčíTelka (2. tř.): Píšeme velká písmena ve jménech

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku psát správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. Pomohou nám s tím velké i malé kameny a cesta do Afriky.

UčíTelka (2. tř.): Spodoba znělosti

22:56

UčíTelka (2. tř.): Spodoba znělosti

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku, která souhláska se píše uvnitř a která na konci slova. Zopakujme si tvrdé a měkké slabiky. Jakou máme paměť? Kolik věcí si zapamatujeme, než je paní učitelka skryje? A dokážeme je všechny správně napsat?

UčíTelka (2. tř.): Tvrdé a měkké slabiky

28:54

UčíTelka (2. tř.): Tvrdé a měkké slabiky

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku, jak se rozdělují hlásky. Proč se některým souhláskám říká tvrdé, měkké a obojetné? To se dozvíme v básničkách, při kterých se i lehce protáhneme. Nebude chybět ani abeceda. Na konci pořadu si zacvičíme s olympionikem Davidem Svobodou.

Načíst další videa

Děkujeme za zájem o odběr novinek z ČT edu Na zadaný e-mail jsme vám zaslali žádost o potvrzení zájmu odběru novinek.

Tento e-mail již v naší databázi máme. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, zadejte jiný e-mail.

Neplatný email. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, zadejte jiný e-mail.

Probíhá načítání