Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Každodenní činnosti a volný čas

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-12 z 14
Seznamte se s Yabbou (A1)
01:07

Seznamte se s Yabbou (A1)

Meet Yabba: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Yabba. If you listen carefully, you will also learn the sound that Yabba makes and you will learn what Yabba likes and what his hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Yabbu. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Yabba vydává, a dozvíte se, co má Yabba rád a jaké jsou jeho záliby.

Jdeme na piknik (A1)
04:48

Jdeme na piknik (A1)

Picnic Time: Meet Timmy and his friends. Practice types of food and drinks with Timmy. You will also learn some new words, such as tidy up, mess and sandwich. Timmy and his friends are going on a picnic. What do they prepare with them for food and drinks? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym slovní zásobu na téma jídlo a pití. Naučte se také několik nových slovíček, jako například tidy up, mess a sandwich. Timmy a jeho kamarádi vyrážejí na piknik. Co si s sebou nachystají za občerstvení?

Seznamte se s Timmym (A1)
01:06

Seznamte se s Timmym (A1)

Meet Timmy: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Timmy. If you listen carefully, you will also learn the sound that Timmy makes and you will learn what Timmy likes and what his hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Timmyho. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Timmy vydává, a dozvíte se, co má Timmy rád a jaké jsou jeho záliby.

Seznamte se s Mittens (A1)
01:04

Seznamte se s Mittens (A1)

Meet Mittens: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Mittens. If you listen carefully, you will also learn the sound that Mittens makes and you will learn what Mittens likes and what her hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Mittens. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Mittens vydává, a dozvíte se, co má Mittens ráda a jaké jsou její záliby.

Pojďme si zatancovat (A1)
04:43

Pojďme si zatancovat (A1)

Let’s Dance: Meet Timmy and his friends. Practice listening with Timmy and learn to name body parts. Also learn a few new words, such as music, dance and body. Timmy and his friends are learning to dance. Would you like to join and dance with them? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym poslech a naučte se pojmenovat části těla. Naučte se také několik nových slovíček, jako například music, dance a body. Timmy a jeho kamarádi se učí tancovat. Zatancujete si s nimi?

Seznamte se s Otusem (A1)
01:07

Seznamte se s Otusem (A1)

Meet Otus: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Otus. If you listen carefully, you will also learn the sound that Otus makes and you will learn what Otus likes and what his hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Otuse. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Otus vydává, a dozvíte se, co má Otus rád a jaké jsou jeho záliby.

Seznamte se s Bumpym (A1)
01:21

Seznamte se s Bumpym (A1)

Meet Bumpy: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to describe Bumpy. If you listen carefully, you will also learn the sound that Bumpy makes and you will learn what Bumpy likes and what his hobbies are. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se popsat Bumpyho. Když budete pozorně poslouchat, naučíte se i zvuk, který Bumpy vydává, a dozvíte se, co má Bumpy rád a jaké jsou jeho záliby.

Timmyho oblíbené věci (A1)
04:39

Timmyho oblíbené věci (A1)

Timmy’s Favourite Things: Meet Timmy and his friends. Practice listening and find out what Timmy likes to do and what his favourite things and hobbies are. You will also learn a few new words, such as love, like, and goal. What are your favourite things and hobbies? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a zjistěte, co Timmy rád dělá, jaké jsou jeho oblíbené věci a jaké má zájmy. Naučte se také několik nových slovíček, jako například love, like a goal. Jaké jsou vaše oblíbené věci a jaké máte zájmy?

Hra na schovávanou (A1)
04:47

Hra na schovávanou (A1)

Hide and Seek: Meet Timmy and his friends. Practice listening with Timmy and learn to name things in the garden thanks to new words such as leaves, flower pots and behind. Come play hide-and-seek with Timmy and his friends. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym poslech a naučte se pojmenovat věci na zahradě, a to díky novým slovíčkům, jako například leaves, flower pots a behind. Pojďte si s Timmym a jeho kamarády zahrát hru na schovávanou.

Jaký je to hudební nástroj? (A1)
04:48

Jaký je to hudební nástroj? (A1)

What Instrument: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words, such as song and musical instruments. Timmy will show you what kinds of musical instruments can be played and tell you their names. Mr. Osbourne will play the song and you can try it with him. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například song a musical instruments. Timmy vám ukáže, na jaké druhy hudebních nástrojů se dá hrát, a prozradí jejich jména. Pan Osbourne zahraje písničku a vy si to můžete vyzkoušet s ním.

Loutkové divadlo (A1)
04:49

Loutkové divadlo (A1)

Puppet Show: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as puppet and dragon. Also learn how the possessive case is formed. Timmy and his friend Yabba prepare a puppet show for their classmates. See how you could prepare a theatrical performance for your friends. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například puppet a dragon. Naučte se také jak se tvoří přivlastňovací pád. Timmy a jeho kamarád Yabba připravují pro své spolužáky loutkové představení. Podívejte se, jak i vy byste mohli pro své kamarády připravit divadelní představení.

Představení (A1)
04:46

Představení (A1)

Show time: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words and prepositions such as in, show and under. Timmy wants to become a magician and you can go with him. Do you know how to cast spells and do magic tricks? Timmy will show you. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka a předložky, jako například in, show a under. Timmy se chce stát kouzelníkem a vy můžete s ním. Víte, jak čarovat a dělat magické triky? Timmy vám to ukáže.

Probíhá načítání