Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

UčíTelka

Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

430 videí
UčíTelka (3.–5. tř.): Čteme návod
20:54

UčíTelka (3.–5. tř.): Čteme návod

Když děti učí telka! Pojďte si společně se staršími žáky připravit návod, jak se chovat při bouřce. Využijeme při tom symboly a piktogramy.

UčíTelka (HV): Písnička o UčíTelce
05:30

UčíTelka (HV): Písnička o UčíTelce

Když děti učí telka! Pojďte si společně s dětmi zazpívat písničku o pořadu UčíTelka, kterou složil Zdeněk Lahoda. Nejprve si vysvětlíme slova, která neznáme, naučíme se text a zvládneme zpěv za doprovodu kytary.

UčíTelka (3.–5. tř.): Plánujeme podzimní prázdniny
19:23

UčíTelka (3.–5. tř.): Plánujeme podzimní prázdniny

Když děti učí telka! Pojďme si společně se staršími žáky podle inzerátů vybrat, kde strávíme podzimní prázdniny. Osvěžíme si znalost slov protikladných, slov stejného významu, slov hanlivých a lichotivých, která se nachází v inzerátech a hodnocení, a s jejich pomocí porovnáme a vybereme nejvhodnější variantu pro strávení volného času.

UčíTelka (HV): Improvizace
05:07

UčíTelka (HV): Improvizace

Když děti učí telka! Pojďte si společně s dětmi vyzkoušet hudební improvizaci. Naučíme se zpívat několik melodií beze slov, pak se rozdělíme a každý z nás bude zpívat jednu z nich. Vytvoříme vlastně vícehlasou skladbu.

UčíTelka (3.–5. tř.): Halloween II
19:07

UčíTelka (3.–5. tř.): Halloween II

Když děti učí telka! Pojďte si společně se staršími žáky užít svátek Halloween. Dozvíte se, kdy se slaví, a naučíte se související slovní zásobu. Zahrajeme si hry a nebude chybět ani písnička.

UčíTelka (HV): Harmonie s melodií
05:47

UčíTelka (HV): Harmonie s melodií

Když děti učí telka! Nejprve se seznámíme s textem nové písničky o harmonii a melodii. Vysvětlíme si slova, která neznáme a nakonec si písničku společně zazpíváme za doprovodu kytary.

UčíTelka (TV): Hry na koordinaci
05:02

UčíTelka (TV): Hry na koordinaci

Když děti učí telka! Převlékněte se do pohodlného oblečení a pojďte si společně s dětmi vyzkoušet hry zaměřené na koordinaci oka a ruky i celého těla.

UčíTelka (1.–2. tř.): Podzim v lese (živočichové)
19:04

UčíTelka (1.–2. tř.): Podzim v lese (živočichové)

Když děti učí telka! Pojďte společně s mladšími žáky pozorovat změny v přírodě na podzim. Zaměříme se na potravu volně žijících zvířat (čápa, vlaštovky, jiřičky, veverky a ježka). Popíšeme jejich způsob života a přípravu na zimu v souvislostech s podzimem. Živého ježka si prohlédneme a seznámíme se s tím, jak mu pomoci, když hrozí, že by nepřežil zimu.

UčíTelka (3.–5. tř.): Přírodní geometrie
20:44

UčíTelka (3.–5. tř.): Přírodní geometrie

Když děti učí telka! Pojďte si společně se staršími žáky zopakovat pojmy osová souměrnost, polorovina, vzor a obraz, osa souměrnosti. Zkusíme vyhledat příklady osové souměrnosti v přírodě a vystřihnout osově souměrný tvar z papíru.

UčíTelka (TV): Skoky a poskoky
05:23

UčíTelka (TV): Skoky a poskoky

Když děti učí telka! Pojďte se s námi a s atletkou Šárkou Kašpárkovou rozhýbat. Převlékněte se do pohodlného oblečení, vezměte si plyšáka a přidejte se k našemu tréninku skoků a poskoků.

UčíTelka (HV): Povídání o notách
05:46

UčíTelka (HV): Povídání o notách

Když děti učí telka! Pojďte se společně s dětmi naučit, jaký je rozdíl mezi tónem a notou. Ukážeme si noty celé, půlové, čtvrťové, osminové a šestnáctinové. Dozvíme se také, že v hudbě potřebujeme i pomlky.

UčíTelka (3.–5. tř.): O neživé přírodě
18:43

UčíTelka (3.–5. tř.): O neživé přírodě

Když děti učí telka! Pojďte společně se staršími žáky doplňovat slova do lineárního textu. Řekneme si, jaké jsou jeho znaky, a zkusíme připravit text nelineární. Pomocí pojmové mapy si utřídíme myšlenky a upevníme si význam pojmů souvisejících s neživou přírodou.

UčíTelka (3.–5. tř.): Health and body III
20:12

UčíTelka (3.–5. tř.): Health and body III

Když děti učí telka! Pojďte si společně se staršími žáky osvojit slovní zásobu z oblasti nemocí. Naučíme se pojmenovat běžné neduhy, jako je rýma nebo kašel. Zároveň se seznámíme i se slovy must a should.

UčíTelka (HV): Písnička o talentu
04:57

UčíTelka (HV): Písnička o talentu

Když děti učí telka! Pojďte se společně s dětmi naučit písničku o talentu. Je o tom, že nejen talent je důležitý pro spokojený život a splněné sny. Je potřeba i píle a snaha.

UčíTelka (TV): Balanční jóga
05:10

UčíTelka (TV): Balanční jóga

Když děti učí telka! Pojďte si společně s dětmi protáhnout tělo a naučte se cviky na rovnováhu. Budete potřebovat pohodlné oblečení a podložku na cvičení.

UčíTelka (1.–2. tř.): Orientace v čase
18:28

UčíTelka (1.–2. tř.): Orientace v čase

Když děti učí telka! Čas neustále běží a my si pomocí básničky zopakujeme, jak nařídit papírové hodiny, abychom je uměli přečíst. Rozdělíme si den na části, které společně pojmenujeme. K jednotlivým názvům částí dne přiřadíme předměty denní potřeby a také budeme hádat, jaké zvuky k nim patří. Na závěr si ukážeme, jak s pomocí dospělého vyrobit jednoduché přesýpací hodiny.

UčíTelka (HV): O notách a tónech
05:02

UčíTelka (HV): O notách a tónech

Když děti učí telka! Povíme si, jaké jsou délky not, vyjmenujeme celou stupnici tónů a zjistíme, co s notou udělá křížek a co béčko.

UčíTelka (3.–5. tř.): Můj rok 2020
20:59

UčíTelka (3.–5. tř.): Můj rok 2020

Když děti učí telka! Pojďme si společně se staršími žáky pomocí metody brainstormingu připomenout pro ně zásadní události roku 2020. Budeme se orientovat na časové ose a vyhledávat informace v kalendáři. Uvědomíme si rozdíl mezi přítomností, minulostí a budoucností u slovesných tvarů, které pro popis událostí použijeme.

UčíTelka (3. - 5. tř.): Health and body II
19:54

UčíTelka (3. - 5. tř.): Health and body II

Když děti učí telka! Pojďte společně se staršími žáky navázat na předchozí lekci a zopakovat si slovíčka z oblasti lidského těla. Osvojíme si i novou slovní zásobu obsahující 6 typů zranění.

UčíTelka (HV): Písnička o taktech
06:21

UčíTelka (HV): Písnička o taktech

Když děti učí telka! Nejprve se seznámíme s textem, který budeme opakovat jako ozvěna. Vyzkoušíme si, jak je těžké v písničce střídat tříčtvrťový a čtyřčtvrťový takt.

Probíhá načítání