Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Naše tradice

Moderně pojatý dokumentární cyklus o lidových svátcích

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

76 videí
Světové dědictví UNESCO: Masopust
07:55

Světové dědictví UNESCO: Masopust

Pořad na téma masopust neboli fašank. Je to třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní půst. Naši předkové si vydatnou hostinou a rozverným průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období.

Novoročenky
02:00

Novoročenky

Novoročenky u nás zavedl v první polovině 19. století hrabě Karel Chotek, tehdy se jim ale spíše říkalo omluvenky. Dnes na novoročenkách většinou najdeme zkratku francouzských slov PF, kterou však sami Francouzi vůbec nepoužívají.

Novoroční zvyky na vesnici
04:42

Novoroční zvyky na vesnici

Na Nový rok se dříve na vesnici dodržovaly různé zvyky založené nejen na tradici, ale i na pověrách. Chodilo se koledovat, dívky si věštily svůj osud a velmi důležité bylo jídlo, které se ten den podávalo.

Silvestrovské tradice a oslavy
04:40

Silvestrovské tradice a oslavy

Lidové oslavy konce starého a začátku nového roku odjakživa provázela nevázaná zábava a obžerství. K novodobým silvestrovským zvykům patří především přípitek šampaňským a ohňostroj, který měl mimochodem v oblibě už Rudolf II. A svou historii mají i oblíbené české chlebíčky.

Nový rok a Silvestr
07:21

Nový rok a Silvestr

Nový rok připadá na 1. ledna teprve od 16. století, kdy byl zaveden gregoriánský kalendář, a s křesťanstvím souvisí i pojmenování posledního dne roku. Samotné oslavy a zvyky se v průběhu času měnily, ale bujaré oslavy se církvi potlačit nepodařilo.

Karikatury tříkrálových tradic
01:30

Karikatury tříkrálových tradic

Tříkrálové tradice se staly počátkem dvacátého století námětem humorných ilustrací a karikatur. Autorem jedné z nich byl i Josef Lada, který kromě ní zanechal i několik pro něj typických obrázků zachycujících obchůzky tří králů.

Svátek Tří králů
04:41

Svátek Tří králů

Se svátkem Tří králů se v minulosti pojily různé tradice a zvyky. K těm, které přetrvaly dodnes, patří především obcházení dětí převlečených za tři krále a koledování. Novější tradicí je potom pořádání tříkrálových průvodů.

Tři králové
07:35

Tři králové

Svátek Tří králů ukončuje období Vánoc a tradice s ním spojené přežívají dodnes. Jak je to ale s legendou o mudrcích z východu? Zdá se, že s jistotou o třech králích nevíme takřka nic.

Hromnice: Pověry a pranostiky
05:41

Hromnice: Pověry a pranostiky

Hromnice jsou svátek, který připadá na 2. února. Byl spojen s mnoha pověrami a pranostikami, nejrozšířenější byly posvěcené svíčky hromničky, které měly mít ochrannou funkci.

Příběh o proroku Simeonovi
02:13

Příběh o proroku Simeonovi

Panna Marie přinesla malého Ježíše čtyřicet dní po porodu do chrámu a podle legendy v něm prorok Simeon rozpoznal Spasitele. Křesťané si tento den připomínají 2. února, tedy na Hromnice, jako svátek Uvedení Páně do chrámu.

Petřín, místo zasvěcené bohu Perunovi
03:06

Petřín, místo zasvěcené bohu Perunovi

Petřínský vrch byl v předkřesťanských dobách zasvěcen bohu Perunovi a nedaleko dnešního kostela sv. Vavřince se nacházelo pohanské obětiště. Legenda o Perunovi a sv. Vavřincovi patří k nejstarším petřínským legendám.

Hromničky a výroba svíček
04:19

Hromničky a výroba svíček

Snad žádný svátek nebo obřad se neobejde bez světla svíček. Výjimkou nejsou ani Hromnice, podle nichž se svíčky dokonce i pojmenovaly. Pořad ukazuje, jak se svíčky vyrábějí a jak dlouhá je jejich historie.

Smrtná neděle
05:58

Smrtná neděle

Smrtná neděle je spojena s vynášením smrti, obyčejem známým už z předkřesťanské doby. Smrtka nebo také Morana zpodobňuje zimu, kterou je třeba utopit. Místo zimy nastupuje jaro symbolizované tzv. lítem, s kterým chodívaly dívky koledovat po vesnici.

Družebná neděle
00:57

Družebná neděle

Čtvrtá ze šesti postních nedělí před Velikonocemi se jmenuje Družebná, ale někdy se jí také říkalo Růžová. S čím její pojmenování souvisí?

Kýchavná neděle
01:17

Kýchavná neděle

Název třetí postní neděle, které se říká Kýchavná, souvisí údajně s morem. Ten v 6. století zachvátil Řím. V té době prý vznikly i typické křesťanské pozdravy „pomoz Pán Bůh“ a „pozdrav Pán Bůh“.

Sazometná neděle
02:15

Sazometná neděle

O Sazometné neděli, jak už název napovídá, se nejen vymetaly komíny, ale uklízela se celá domácnost. Úklid symbolizoval nový začátek, který si naši předkové tradičně spojovali s jarem.

Černá neděle
03:37

Černá neděle

Černá neděle je první postní nedělí. Pořad vysvětluje, kde se vzalo její pojmenování a co vlastně znamená půst. Ukazuje i zvyk schovávat dětem venku postní preclíky, což připomíná tradičního velikonočního zajíčka z anglosaských zemí.

Popeleční středa
03:48

Popeleční středa

Velikonočním svátkům předchází čtyřicetidenní půst, který začíná Popeleční středou. Součástí mše konané v tento den je udílení tzv. popelce.

Bílá sobota
03:38

Bílá sobota

Bílá sobota je nejdůležitějším dnem Velikonoc, kdy si křesťané připomínají vzkříšení Ježíše Krista. Koledníci naposledy procházejí po vsi s řehtačkami, přes den se neslaví mše svatá ani další svátosti a hlavní církevní obřad se koná až po setmění.

Velký pátek
06:16

Velký pátek

O Velkém pátku před Velikonoci si věřící připomínají ukřižování Ježíše Krista, proto je pro ně tento den dnem smutku a modliteb. Zvony jsou ztichlé a bohoslužby mají specifický průběh. Pro křesťany znamená Velký pátek i přísný půst.

Probíhá načítání