Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Lucemburkové

Dokumentární cyklus k 700. výročí nástupu významného evropského rodu v českých zemích

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

Jan Lucemburský a uplatňování sňatkové politiky
02:55

Jan Lucemburský a uplatňování sňatkové politiky

Jan Lucemburský se snažil České království rozšířit o Korutany a Tyrolsko diplomatickými kroky. Titul českého krále ale stále používal i jeho předchůdce Jindřich Korutanský. Vše se podařilo ve prospěch Lucemburka vyřešit až sňatkem dětí obou rivalů, Markéty Korutanské a Jana Jindřicha Lucemburského. Pasáž poukazuje i na složitý vztah mezi Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou.

Karlova zbožnost a získávání relikvií
02:50

Karlova zbožnost a získávání relikvií

Cesta krále Karla za císařskou korunou do Říma je spojena i s jeho záměrem vykonání zbožné pouti po památných místech a chrámech v Římě. Tuto pouť vykonal o nejvýznamnějším křesťanském svátku, o Velikonocích v roce 1355. Na každém zastavení této poutě Karel uctívá významné relikvie spojené s životem a utrpením Ježíše Krista. Zároveň se mu daří části některých relikvií získat pro převoz a uctívání v Čechách.

Italské zkušenosti kralevice Karla IV.
01:47

Italské zkušenosti kralevice Karla IV.

Vladařské schopnosti Karla IV. se rodily postupně v dobách, kdy se po boku otce Jana Lucemburského účastnil tažení, na jejichž konci byl zisk území v oblasti severní Itálie. V raném mládí se tak seznamoval nejen s politikou a jejími nástrahami, s bojem v poli, ale také s frivolním životem.

Janovo předávání vlády v Čechách
02:54

Janovo předávání vlády v Čechách

Druhá manželka krále Jana Beatrix nebyla v Čechách přijata nijak vřele. Společnost upřednostňovala její snachu Blanku z Valois. To vedlo k nepříjemnému napětí mezi panovnickým párem a markrabětem moravským Karlem s jeho manželkou Blankou. Král, který ztrácel zrak a byl svými rádci podporován v nedůvěře vůči vlastnímu synovi, tak učinil řadu opatření, jež Karlovu moc a význam oslabila. Po několika letech, a s definitivní ztrátou zraku, se Jan rozhodl sepsat závěť, kde syna Karla stanovil dědicem Čech a zemí k Čechám připojených.

Historie Visegrádské skupiny
00:58

Historie Visegrádské skupiny

Jan Lucemburský si v českých dějinách vysloužil dvě označení: král cizinec a král diplomat. O jeho diplomatických schopnostech svědčí jednání uskutečněné na Visegrádě v dnešním Maďarsku v roce 1335. Podpis mírových smluv mezi českým, polským a uherským králem stabilizoval politickou situaci střední Evropy a byl inspirací pro politiky v počátcích devadesátých let 20. století, kdy na stejném místě vznikla Visegrádská skupina neboli Visegrádská čtyřka (V4). Prezident Václav Havel tu inicioval podpis smlouvy, díky které se postkomunistické státy vyčlenily z východního bloku.

Nástup Lucemburků na český trůn
04:21

Nástup Lucemburků na český trůn

V čase neuspokojivého vývoje v českých zemích po smrti posledního přemyslovského krále Václava III. se zástupci domácího kléru i šlechty upínají k naději sňatku mladé Elišky Přemyslovny, dcery zesnulého a uznávaného Václava II. Za vhodného ženicha a budoucího českého krále vybrali Jana, syna tehdejšího významného politika evropských rozměrů, římského krále Jindřicha VII. z rodu Lucemburků. To se vzhledem ke stoupajícímu vlivu Lucemburků v Evropě jeví jako geniální tah. Ale co na to nevěsta?

Zahraniční a domácí politika Jana Lucemburského
03:19

Zahraniční a domácí politika Jana Lucemburského

Dvacetiletý král Jan byl konfrontován s politickými povinnostmi ve Svaté říši římské i v Českém království. V případě volby nového říšského krále byl konečný výsledek, zvolení obou kandidátů, více než překvapivý. V případě domácí politiky Jan čelil postoji domácí šlechty, která se vymezila proti cizincům u dvora, ale naštěstí pro krále byla rozdělena na dva tábory, tudíž její síla nebyla tak razantní. Politika však neblaze zasahovala i do manželského soužití královského páru.

Expanzivní politika Jana Lucemburského
02:27

Expanzivní politika Jana Lucemburského

Jan Lucemburský z pozice českého krále a kurfiřta za podporu při volbě říšského krále postupně získal územní zisky ve Svaté říši římské. Výrazně mu v tom pomáhala i jedna z nejvlivnějších postav říše, trevírský arcibiskup Balduin, jeho strýc. Významným ziskem Janovým je i připojení Slezska s centrem ve Vratislavi. Překročit hřebeny českých hor bylo snem už přemyslovských vládců. Janovi se povedlo ho naplnit.

Zobrazit další videa

Náměty k výuce

1 námět

Pracovní listy

3 pracovní listy

Karel IV.: Král a císař

Pracovní list pro žáky středních škol k námětu do výuky Největší Čech Karel IV., který je součástí vybrané kapitoly Karel IV. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Stáhnout Náhled Časová
náročnost:
15 minut

Rodokmen Karla IV.

Zde najdete vyobrazení rodokmenu Karla IV.

Karel IV.: Korunovační klenoty

Pracovní list pro žáky 2. stupně a středních škol k námětu do výuky Největší Čech Karel IV., který je součástí vybrané kapitoly Karel IV. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Stáhnout Náhled Časová
náročnost:
15 minut
Probíhá načítání