Okruh pro:

Oslavy Nového roku

Máte rádi novoroční oslavy? Dáváte si předsevzetí a ohlížíte se za tím rokem, který právě odchází? Stejně to dělali už naši předkové před stovkami let. Jak se od těch dob zvyky a tradice proměnily a jakou roli v tom hrála průmyslová revoluce? Letos budeme ale 1. ledna slavit i jedno významné jubileum. Čí? No přece našeho státu!

Prvního ledna roku 1993 vznikla samostatná Česká republika a Československo, v němž se nejspíš narodili vaši rodiče, se odebralo do historie. Připomeneme si, jak se to vlastně stalo a co tomu předcházelo. Vydáme se také na exkurzi po novoročních zvycích na českých a moravských vesnicích. A také si vysvětlíme, kdo to byl vlastně ten Silvestr, jehož svátek připadá právě na poslední den roku.

Oslavy Nového roku

Náměty do výuky

Nejsledovanější videa

9 videí
Zobrazit další videa

Nejstahovanější pracovní listy

5 listů

Pracovní list: Den obnovy samostatného Českého státu

Pracovní list je určen pro žáky 5. ročníku. Žáci mají příležitost, aby si uvědomili významnost 1. ledna jako státního svátku. Při samostatné práci nebo práci ve dvojicích si můžou pouštět videa samostatně s využitím QR kódů.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Štítek Digitální kompetence
Časová náročnost:
40 minut

Metodické doporučení: Státní svátek 1. ledna

Pro přiblížení státního svátku Den obnovy samostatného českého státu, 1. ledna, mladším žákům (1.–2. ročník) můžeme využít příměr s oslavou narozenin. V aktivitě je využito video se známou lidovou písní. Dále je vhodné mít k dispozici nástěnnou mapu ČR a obrázky hudebních nástrojů.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Zobrazit další pracovní listy

ČT edu nejsou pouze videa

1 134

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání