Námět do výuky pro:

Mikuláš / Миколая

Jak se svátek svatého Mikuláše slavil v časech minulých, jaké verše mu děti recitovaly a jak se říká čepici, bez které se žádný správný Mikuláš neobejde? Svátek oblíbeného světce ze 4. století se slaví po celé Evropě, jeho družina však na různých místech vypadá trošičku jinak. Pokud máte ve třídě žáčky z Ukrajiny, proberte s nimi, jak se slaví Mikuláš u nich a jaké mají na Ukrajině tradice.

Mikuláš / Миколая

Як колись святкувався день святого Миколая, які віршики йому діти розказували та як називається шапка, без якої не обійдеться жодний справжній Миколай? Свято улюбленого святого від 4-го століття святкується по всій Європі. Якщо ви маєте у класі дітей з України, спитайтесь їх, як святкується день святого Миколая у них та які традиції вони мають в Україні.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Mikulášský průvod / Вертеп святого Миколая

Zde najdete pracovní list Mikulášský průvod v ukrajinštině.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka

Pracovní list: Mikulášská nadílka / Подарунок святого Миколая

Zde najdete pracovní list Mikulášská nadílka v ukrajinštině.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka

Pracovní list: Svatý Mikuláš / Святий Миколай

Zde najdete pracovní list o svatém Mikulášovi v ukrajinštině.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka

Česko-ukrajinský slovníček k námětu: Slavíme Mikuláše

Zde najdete česko-ukrajinský slovníček k námětu Slavíme Mikuláše
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka

Okruhy

Víte, jak vznikl svátek svatého Mikuláše a kým byl tento světec za svého života? Ne? Tak to si určitě musíte pustit náš námět. Kromě toho, že vás seznámíme s tím, jak se vyvíjela tradice, při které…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Hudební výchova · Člověk a svět práce · Výtvarná výchova
8 8

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání