Prezidenti v běhu času

Pojďme si připomenout zásadní momenty našich prezidentů od vzniku Československa v roce 1918. S jakými dilematy, bezprecedentními momenty a okolnostmi se během svých působení v úřadu musely hlavy státu vypořádat? Jak jejich osobnosti ovlivňovaly běh dějin i každodenních osudů našeho státu? V Česku se často o prezidentovi mluví jako o „pokladači věnců“ bez jakékoliv exekutivní moci. Na konkrétních případech vám ukážeme, že to není tak docela pravda.

Prezidenti v běhu času

Politika není jednoduchá disciplína a ke svým aktérům umí být velmi krutá. Nemluvě o tom, že i prezidenti jsou jen lidé, kteří se stejně jako my všichni musejí vypořádat s nástrahami osudu. A stejně jako v případě nás všech se jim to někdy podaří úspěšně, jindy méně. Ne nadarmo se říká, že cesty do pekla jsou dlážděny dobrými úmysly. Politika se navíc nikdy neodehrává ve vzduchoprázdnu a často je záležitostí kompromisu. Ani při posuzování odkazů našich prezidentů, ani u volebních uren bychom na to neměli zapomínat.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Medailonky: Českoslovenští a čeští prezidenti

Medailonky československých a českých prezidentů s dobovým vyobrazením.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Okruhy

Česko je na prahu třetí přímé volby hlavy státu. Tato funkce má v různých státech různou podobu. Najdou se země, kde je moc prezidenta nebo prezidentky téměř neomezená, a i takové, ve kterých zastává…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · ČJ a literatura · Prvouka · Zeměpis · Člověk a společnost
63 56

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání