Námět do výuky pro:

Povídáme si o emoci: Hrdost

Někdo se jen spokojeně usmívá, jiný naopak všechny přehlíží. Přitom oba zažívají tu samou emoci, hrdost, pýchu. Podívejte se, jak odlišně prožívají horolezecký úspěch otec se synem. A kam až může nesoudná pýcha vést, vám zase předvede Káťa s papouškem. Zamyslete se nad tím, v čem je vlastně rozdíl mezi pýchou a hrdostí. Dokážete ho popsat?

Povídáme si o emoci: Hrdost

Být na sebe pyšný, hrdý je jistě pozitivní věc. Tak proč se slovem pýcha většinou spojujeme chování, které na nás úplně sympaticky nepůsobí? Kde se bere hrdost a kde pýcha? Pojďme se na tenhle rozpor podívat trochu blíže.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list: Jak si povídat s dětmi o emoci: Hrdost

Cílem aktivit zaměřených na emoci hrdost je, aby si žáci uvědomili své pocity, pojmenovali je a následně s nimi dokázali pracovat. Díky vzájemnému sdílení prožitků a představ zjišťují, že u každého se tato emoce projevuje jiným způsobem, přesto se žáci vzájemně nehodnotí a nesrovnávají.
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Komunikace a vztahy
Výchova ke zdraví
Pro pedagogy

Pracovní list: Povídáme si o emoci: Hrdost

Cílem aktivit zaměřených na emoci hrdost je, aby si žáci uvědomili své pocity, pojmenovali je a následně s nimi dokázali pracovat. Díky vzájemnému sdílení prožitků a představ zjišťují, že u každého se tato emoce projevuje jiným způsobem, přesto se žáci vzájemně nehodnotí a nesrovnávají.
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Komunikace a vztahy
Výchova ke zdraví
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Komunikace a vztahy
Výchova ke zdraví

Okruhy

Pojmenování vlastních pocitů a zvládání emocí je pro žáky mladšího školního věku obtížné. Cílem kolekce zaměřené na emoce je, aby se žáci naučili uvědomovat si své pocity, pojmenovat je a následně s…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Výchova ke zdraví
24 30

ČT edu nejsou pouze videa

1 134

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání