Stavby v období normalizace

Materiály z databáze TOTO100LETÍ mohou zpestřit i výuku dějepisu nebo občanské výchovy. Využití pramenů a dobových materiálů přímo v hodině zvyšuje efektivitu výuky a do diskuze se zapojují i žáci, kteří jinak v hodinách dějepisu nebývají příliš aktivní. Níže najdete námět na vyučovací hodinu sestavený z videí, článků a dalších materiálů, které jsou spojeny do tematických celků. Principem námětů je doplnění vybraných materiálů o otázky, které poslouží jako podnět pro debatu ve třídě a u žáků prohloubí zájem o některé problémy českých soudobých dějin. Jednotlivá témata jsou pak spojena i didaktickými cíli, k jejichž naplnění by analýza materiálů měla vést.

Stavby v období normalizace

Zaměříme se na několik významných staveb, které byly uskutečněny v letech 69–89. Jde především o stavby, jež byly pro režim klíčové a vytvářely étos modernizace. Žáci jsou vedeni k analýze dobového jazyka, ve kterém jsou tehdejší režim a komunistická strana považovány za garanta modernity a spokojeného života. Oficiální prezentace výstavby však nezohledňuje její negativní aspekty, např. dopad stavby Nuselského mostu na historické jádro Prahy (magistrála), zmínit bychom mohli i známé problémy na panelových sídlištích (nízká kvalita odvedených prací, nedostatek možností vyžití, nedotažená infrastruktura, „občanská vybavenost” apod.). Přesto lze některé výdobytky 70. let chápat jako zlepšení života obyvatel. Učitel může materiály volně kombinovat, případně doplňovat dalšími ukázkami a prameny.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list 1: Metro v Praze 1974

Pracovní list k námětu do výuky Stavby v období normalizace.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list 2: Dokončení dálnice 1980

Pracovní list k námětu do výuky Stavby v období normalizace.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list 3: Nuselský most v Praze 1973

Pracovní list k námětu do výuky Stavby v období normalizace.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list 4: Přesun kostela v Mostě 1975

Pracovní list k námětu do výuky Stavby v období normalizace.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list 5: Kostel svatého Josefa v Senetářově 2008

Pracovní list k námětu do výuky Stavby v období normalizace.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Okruhy

Připravili jsme pro vás cestu časem tak, jak se vepsal do architektonických památek. Na území České republiky najdeme spousty významných a zachovalých staveb, které jsou němými svědky doby svého…

Dějepis
24 12

Nejdůležitější milníky normalizačních dějin, klíčové okamžiky i potřebné souvislosti. To všechno přináší tento obsáhlý okruh dokumentující dobu nového českotelevizního seriálu Volha. Vysvětlíme si,…

Dějepis
60 32

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání