Holokaust Židů

Hrůzy holokaustu si je potřeba stále připomínat, abychom si byli vědomi toho, jak moc temné stránky se v člověku skrývají. Norimberské rasové zákony nejdříve sebraly židovským obyvatelům Německa a jím okupovaných zemí občanská práva a majetek. Pak následovalo uzavření Židů do ghett. A po koncentračních táborech přišly ty vyhlazovací. Šest miliónů lidí, kteří se provinili jen „špatnou národností.“ Šest miliónů nevinných obětí.

Holokaust Židů

Ještě dnes, více než 75 let po nejničivější válce v lidských dějinách, jsou stále naživu lidé, jejichž osudy holokaust přímo ovlivnil. Přeživší, jejich potomci, svědci genocidy. Traumata, která je provázejí, je těžké zahojit. Cílem „konečného řešení židovské otázky“ bylo úplné vyvraždění židovské populace a tento osud postihl zhruba dvě třetiny evropských Židů. Židovské životy ale vyhasínaly i při pokusech o útěk z Evropy nebo z koncentračních táborů. Celé šílenství symbolicky skončilo 1. října 1946 opět v Norimberku při procesech s nacistickými lídry, v realitě však nenávist vůči Židům přetrvávala v mnoha evropských zemích i lidských srdcích. Svou roli v této iracionální nenávisti hrála i protižidovská propaganda.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Holocaust Židů: Protižidovská opatření

Pracovní list k námětu do výuky Holocaust Židů, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Holocaust Židů: Cyklon B

Pracovní list k námětu do výuky Holocaust Židů, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Válka, kterou si nejspíš nikdy nikdo nedokázal představit. Trvala 6 let, zahynulo v ní více než 62 miliónů lidí a odhalila, jakých hrůz jsou lidé vůči sobě navzájem schopni. Vyhladila dvě třetiny…

Dějepis
92 26

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání