Dějiny olympijských her jako svědectví o duchu doby

Kdy, jak a proč došlo ve starověku ke vzniku olympijských her? Kde se vzalo slovo stadion? Jak vypadaly první činky světa? A jaká privilegia náležela olympijským vítězům? V jakých disciplínách se soutěžilo? Co dnes zbylo z Olympie? Jak spolu souvisí sport a politika? Tyto a spoustu dalších otázek se vám pokusíme objasnit v tomto námětu.

Dějiny olympijských her

V čem se liší současné a původní olympijské hry? Co je to kalokagathia? Kdo a proč oprášil olympijské hry po více než 2000 letech? To všechno se dozvíte. Podíváme se také na to, jakým způsobem sloužily a slouží hry jako nástroj politiky a vyjádření politických postojů, a připomeneme si významné okamžiky, osobnosti a nezapomenutelné legendy našeho sportu. Ukážeme si i některá z našich a zahraničních olympijských „nej“.Videa k námětu

Materiály k námětu

Olympijské hry: Historie a současnost

Pracovní list k námětu do výuky Dějiny olympiády, který je součástí vybrané kapitoly Olympijské hry. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Olympijské hry: Příběhy

Pracovní list k námětu do výuky Dějiny olympiády, který je součástí vybrané kapitoly Olympijské hry. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Olympijské hry jsou zajímavé nejen pro svou barvitou historii, která se ostatně píše i dnes. Přesto vám právě tu společně s nastíněním možného budoucího vývoje her chceme přiblížit. To, čeho byly…

Přírodověda Vlastivěda · Dějepis · Prvouka · Zeměpis · Výchova ke zdraví
45 19

ČT edu nejsou pouze videa

1 108

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání