zname-pohadky-v-proze-i-ve-versich

Námět do výuky pro:

Měsíc knihy: Známé pohádky v próze i ve verších

Když se řekne kniha pro děti, musí se říci také pohádka. Jenže není pohádka jako pohádka. Dá se vyprávět ve větách i ve verších. Jaký je v tom rozdíl? A jaké jsou výhody či nevýhody obou literárních druhů? Podívejte se s námi.

Známé pohádky v próze i ve verších

Pohádku o princi Bajajovi a drakovi určitě znáte. Poslechněte si, jak ji do veršů převedl oblíbený básník Jiří Žáček. A srovnejte s verzí prozaickou, kterou vám v rámci pořadu Čtení do ouška přečte herec Václav Vydra. Která se vám líbí víc? To samé pak zkuste se známou pohádkou o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Tu vám jednou přečte herec Josef Somr tak, jak ji napsal Karel Jaromír Erben. Ve verších ji pak uslyšíte v pořadu Čítanka. Těšíte se? Tak pojďme na to.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Bajaja v poezii a v próze

Pracovní list je určen starším žákům prvního stupně. Cílem je najít rozdíly mezi poezií a prózou. Žáci z různých zdrojů vyhledávají informace o spisovateli Jiřím Žáčkovi. Zapisují data do tabulky.
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Dlouhý, Široký a Bystrozraký v poezii a v próze

Pracovní list je určen starším žákům prvního stupně. Cílem je seznámení žáků s rozdíly mezi poezií a prózou skrze pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Během zpracovávání pracovního listu si žáci osvojí metodu zaznamenání informací do diagramu.
Časová náročnost:
20 minut

Aktivita k rozvoji čtenářské, digitální a matematické gramotnosti: Poznej a zakóduj pohádku

Žák si osvojí jeden ze způsobů kódování a dekódování informace – kódování obrázkem. www.gramotnosti.pro/epublikace // autoři: PPUC-ČG-OVU-tým

Vybrané kapitoly

Měsíc knihy

Březen je už od roku 1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Taky empatii, schopnosti porozumět druhým,…

1. stupeň ZŠ
Měsíc knihy

ČT edu nejsou pouze videa

851

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání