Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Přírodní dědictví a globální geopark UNESCO v ČR: Není rezervace jako rezervace

Globálních geoparků pod patronací UNESCO, které mají za cíl chránit geologické dědictví, najdete po světě 161 ve 44 zemích. Na území České republiky se nachází jeden: geopark Český ráj, který značku UNESCO nese od roku 2005. Oproti tomu Biosférických rezervací, tedy velkoplošných území mezinárodně uznávaných v rámci Programu Člověk a biosféra, najdeme na našem území celkem šest.

Přírodní dědictví a globální geopark UNESCO v ČR

Biosférická rezervace je území, které poskytuje vzorovou ukázku krajiny, ve které hraje důležitou roli činnost člověka a Program UNESCO, který je sdružuje, je koncipován tak, aby v něm byly zahrnuty všechny základní biomy Země. Dnes je po světě takových rezervací 669 a nacházejí se ve 120 zemích světa. Jejich smyslem není na rozdíl o běžných rezervací pouhá ochrana a konzervace, ale zaměřují se na trvale udržitelné působení člověka v krajině a také environmentální výchovu a vzdělávání. Pojďme se společně podívat, které to jsou a co nám nabízejí.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Přírodní dědictví UNESCO

Pracovní list pro žáky 2. stupně a střední školy. Zabývá se přírodním dědictvím UNESCO v České republice (biosférická rezervace, CHKO, NP, kulturní krajina).

Pro učitele: Přírodní dědictví UNESCO

Doplňkový materiál pro učitele 2. stupně a střední školy k pracovnímu listu Přírodní dědictví UNESCO. Obsahuje řešení.

Vybrané kapitoly

Probíhá načítání