Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Přírodní dědictví a globální geopark UNESCO v ČR: Není rezervace jako rezervace

Globálních geoparků pod patronací UNESCO, které mají za cíl chránit geologické dědictví, najdete po světě 161 ve 44 zemích. Na území České republiky se nachází jeden: geopark Český ráj, který značku UNESCO nese od roku 2005. Oproti tomu Biosférických rezervací, tedy velkoplošných území mezinárodně uznávaných v rámci Programu Člověk a biosféra, najdeme na našem území celkem šest.

Stáhnout materiály

prirodni-dedictvi-a-globalni-geopark-unesco-v-cr

Biosférická rezervace je území, které poskytuje vzorovou ukázku krajiny, ve které hraje důležitou roli činnost člověka a Program UNESCO, který je sdružuje, je koncipován tak, aby v něm byly zahrnuty všechny základní biomy Země. Dnes je po světě takových rezervací 669 a nacházejí se ve 120 zemích světa. Jejich smyslem není na rozdíl o běžných rezervací pouhá ochrana a konzervace, ale zaměřují se na trvale udržitelné působení člověka v krajině a také environmentální výchovu a vzdělávání. Pojďme se společně podívat, které to jsou a co nám nabízejí.

Globální geopark UNESCO: Český ráj

01:58

Globální geopark UNESCO: Český ráj

Více než půl miliardu let staré horniny, skalní města, vyvřeliny i naleziště zkamenělin, rostlin a živočichů, to je Geopark Český ráj. V roce 2015 získal Český ráj, jako jediný geopark v celé republice, značku UNESCO. S jakými problémy se tato oblast s unikátním přírodním dědictvím potýká?

Krkonošský národní park

26:40

Krkonošský národní park

Sněžka, ledovcové kary, rašeliniště, botanické zahrádky s vysokohorskou květenou i horské louky – to vše nabízí Krkonošský národní park. Krátce po založení v roce 1963 začalo intenzivní hospodářské využívání oblasti a kvůli těžbě dřeva i znečištěnému ovzduší došlo k postupné devastaci krajiny. Od 90. let 20. století probíhá obnova poškozených lokalit vysazováním přírodě blízkého lesa.

Biosférická rezervace UNESCO: Třeboňsko

02:28

Biosférická rezervace UNESCO: Třeboňsko

Třeboňsko je jedním z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině, jedinečné je ale i v mnoha dalších směrech. Třeboňsko bylo zapsáno na seznam UNESCO jako biosférická rezervace už v roce 1977, což svědčí o velkém významu tohoto unikátního území.

Biosférická rezervace UNESCO: Křivoklátsko

12:49

Biosférická rezervace UNESCO: Křivoklátsko

Vzhledem k jedinečnosti území se již řadu let řeší přechod nejcennější části CHKO Křivoklátsko na vyšší stupeň ochrany vytvořením národního parku z přírodně nejcennější části. Roku 1977 se Křivoklátsko pro svůj význam stalo biosférickou rezervací UNESCO. V čem tkví význam a jedinečnost tohoto území?

Šumava: Poslední divočina v srdci Evropy

09:01

Šumava: Poslední divočina v srdci Evropy

Ukázka kulturní horské krajiny Šumavy a jejích podob z ptačí perspektivy. Dozvíme se, jak se zrodily šumavské ledovce či proč se největšímu středoevropskému rašeliništi říká Mrtvý luh.

Biosférická rezervace UNESCO: Bílé Karpaty

02:56

Biosférická rezervace UNESCO: Bílé Karpaty

V roce 1996 byly Bílé Karpaty zapsány na prestižní seznam biosférických rezervací UNESCO. Patří totiž k nejvýznačnějším přírodním a kulturním krajinám Evropy. Bělokarpatské květnaté orchidejové louky se navíc řadí k druhově nejbohatším společenstvům světa. Originální symbióza kytek a hub udělala z Bílých Karpat jeden z nejcennějších biotopů v Evropě.

Probíhá načítání