Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Stavby v období normalizace

Stavby v období normalizace

Materiály z databáze TOTO100LETÍ mohou zpestřit i výuku dějepisu nebo občanské výchovy. Využití pramenů a dobových materiálů přímo v hodině zvyšuje efektivitu výuky a do diskuze se zapojují i žáci, kteří jinak v hodinách dějepisu nebývají příliš aktivní. Níže najdete námět na vyučovací hodinu sestavený z videí, článků a dalších materiálů, které jsou spojeny do tematických celků. Principem námětů je doplnění vybraných materiálů o otázky, které poslouží jako podnět pro debatu ve třídě a u žáků prohloubí zájem o některé problémy českých soudobých dějin. Jednotlivá témata jsou pak spojena i didaktickými cíli, k jejichž naplnění by analýza materiálů měla vést.

Stáhnout materiály

normalizace

Zaměříme se na několik významných staveb, které byly uskutečněny v letech 69–89. Jde především o stavby, jež byly pro režim klíčové a vytvářely étos modernizace. Žáci jsou vedeni k analýze dobového jazyka, ve kterém jsou tehdejší režim a komunistická strana považovány za garanta modernity a spokojeného života. Oficiální prezentace výstavby však nezohledňuje její negativní aspekty, např. dopad stavby Nuselského mostu na historické jádro Prahy (magistrála), zmínit bychom mohli i známé problémy na panelových sídlištích (nízká kvalita odvedených prací, nedostatek možností vyžití, nedotažená infrastruktura, „občanská vybavenost” apod.). Přesto lze některé výdobytky 70. let chápat jako zlepšení života obyvatel. Učitel může materiály volně kombinovat, případně doplňovat dalšími ukázkami a prameny.

Zobrazit další materiály
Metro v Praze 1974

00:45

Metro v Praze 1974

První úvahy o podzemní dráze v Praze jsou už z konce 19. století, ale se stavbou prvního úseku sítě pražského metra se začalo až koncem šedesátých let 20. století. Do provozu byl slavnostně uveden k výročí osvobození Československa v roce 1974.

Dokončení dálnice D1 1980

02:41

Dokončení dálnice D1 1980

Historie vybudování rychlostní komunikace v Československu sahá do třicátých let 20. století, ale hlavní práce na naší nejstarší a nejdelší dálnici začaly až v druhé polovině 60. let. Poslední úsek byl dokončen v roce 1980, vzniklo tak přímé a rychlé spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou. Podívejte se na reportáž o stavbě posledního úseku D1.

Nuselský most v Praze 1973

01:05

Nuselský most v Praze 1973

Plány na překlenutí Nuslí jsou už z doby první republiky, ale až výstavba sídliště na Pankráci byla impulsem pro postavení mostu spojujícího Pankrác s Karlovem. Most byl dokončen v roce 1973, v roce 25. výročí komunistického převratu, a dostal jméno Most Klementa Gottwalda. Jeho vnitřkem vede trať linky C pražského metra a svůj současný název má most od roku 1990.

Přesun kostela v Mostě 1975

01:02

Přesun kostela v Mostě 1975

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě stál na místě plánované těžby hnědého uhlí. Vzhledem k jeho mimořádné hodnotě neskončil jako většina starého královského města Most demolicí, ale bylo rozhodnuto o jeho záchraně přesunutím o 941 metrů mimo těžební prostor. Podívejte se na mimořádný logistický počin.

Kostel svatého Josefa v Senetářově

01:40

Kostel svatého Josefa v Senetářově

Jednou z mála církevních staveb, která byla postavena za komunistického režimu, je kostel sv. Josefa v Senetářově na Blanensku. Vznikl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v moderním stylu inspirovaném francouzským architektem Le Corbusierem. Jak to bylo možné? Jak unikátní stavba vypadá uvnitř?

Probíhá načítání