Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Marie Terezie

Marie Terezie: Tchyně Evropy

Marie Terezie se narodila před 304 lety, porodila 16 dětí a stala se jednou z nejvýznamnějších žen naší historie.

Stáhnout materiály

marie-terezie

Připravili jsme pro vás videa, dva pracovní listy i pět dalších materiálů ke stažení, které vám pomohou její osobnost i dobu poznat trochu lépe a zábavněji.

Pracovní listy odkazují na konkrétní videa na ČT edu, můžete je jednoduše stáhnout a rozeslat, odkázat na ně nebo je volně upravovat. Stejně tak i ostatní dokumenty. Časová náročnost jednotlivých pracovních listů je 20–30 minut. Vedle posilování historických vědomostí motivují i ke kritické práci s informacemi u nelineárního textu, jsou tak využitelné v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost (dějepis, základy společenských věd aj.), v českém jazyce a literatuře, mediální výchově apod.

Jaké doplňující materiály zde najdete?


Zobrazit další materiály
Marie Terezie

23:57

Marie Terezie

Ukázka zábavnou formou popisuje osudy Marie Terezie a její dobu. Popsána je mimo jiné i úroveň tehdejší hygieny.

Marie Terezie: Před uherským sněmem

04:00

Marie Terezie: Před uherským sněmem

Vystoupení Marie Terezie před uherským sněmem, kde žádala materiální podporu proti svým nepřátelům výměnou za uznání větší samostatnosti Uher.

Reformy Marie Terezie

02:40

Reformy Marie Terezie

V animované ukázce jsou zábavnou formou zachyceny měnové, hospodářské a vojenské reformy Marie Terezie, kterými přispěla k modernizaci Habsburské monarchie.

Marie Terezie: Válka o rakouské dědictví

07:05

Marie Terezie: Válka o rakouské dědictví

Pasáž zachycuje okamžik štěstí, kdy se Marii Terezii narodí Josef II., první mužský potomek. Ve stejné chvíli Marie Terezie už bojuje s Pruskem a do války o rakouské dědictví se dostává i s Bavorskem a Francií. Je zde zachycen i obraz stavu rakouské armády a zoufalství vládkyně.

Marie Terezie: Před nástupem na trůn

03:52

Marie Terezie: Před nástupem na trůn

Pohled na bezstarostný život Marie Terezie v Toskánsku v okamžiku, kdy se dozvídá o smrti svého otce Karla VI. a svém nástupnictví na trůn. Zároveň se dozvídáme o podnikatelských záměrech jejího manžela Františka Lotrinského, který byl velmi úspěšným podnikatelem v textilních manufakturách.

Marie Terezie: Nástup na trůn

02:40

Marie Terezie: Nástup na trůn

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen nástup Marie Terezie na trůn a boj s jejími sousedy Pruskem, Bavorskem a Francií o rakouské dědictví.

Marie Terezie: Situace po nástupu na trůn

04:44

Marie Terezie: Situace po nástupu na trůn

Pohled na mladičkou Marii Terezii po nástupu na trůn, kdy se musela vyrovnávat s nepřátelstvím Pruska, Francie a Bavorska a bojovat za uznání Pragmatické sankce.

Školská reforma Marie Terezie

02:40

Školská reforma Marie Terezie

Kromě reformy státní správy se Marie Terezie zasloužila také o reformu školství. Vydala všeobecný školní řád a ustanovila povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let.

Zakládání manufaktur v českých zemích

02:40

Zakládání manufaktur v českých zemích

V animované ukázce je zábavnou formou zachycena podpora průmyslu a zakládání manufaktur v českých zemích v době vlády Marie Terezie a Josefa II.

Probíhá načítání