Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Lidé a reprodukce

Lidé a reprodukce

Známé rčení praví, že otec je vždy nejistý. Kolik dětí, které se u nás narodí, má jiného biologického otce než svého „oficiálního?“ Není to málo. Z důvodu ochrany otcovství se ostatně ženy kontrolovaly odedávna, například pásy cudnosti. Tolerance k mužské nevěře byla vždy vyšší než k té ženské, a to nejen ve společnosti, ale i v zákoně. Preventivním opatřením proti ženskému cizoložství je v některých zemích barbarská praktika ženské obřízky. Z důvodu zabezpečení věrnosti partnera nás příroda vybavila i další silnou zbraní, žárlivostí.

Stáhnout materiály

lide-a-reprodukce

Vědci popisují až 36 strategií, které používáme pro hlídání svých partnerů. Zdá se vám to moc? Podíváme se na ně blíže a zjistíme, že některé z nich jsou naprosto běžné a málokdy se nad nimi vůbec pozastavujeme. Muži si prostě chtějí zajistit, že potomek, kterého budou vychovávat, je skutečně jejich. Jiní lidé se naopak dobrovolně rozhodnou vychovávat cizí nezaopatřené dítě. Je nám altruismus geneticky dán? Nadržují adoptivní rodiči svým biologickým dětem? Co je to efekt Popelky? Jak s naším chováním zamíchá možnost genetického testování? A je skutečně smyslem lidského života co nejvíce rozmnožit své geny? Přinášíme odpovědi na tyto i další otázky kolem reprodukce.

Vlastní versus nevlastní potomek

05:33

Vlastní versus nevlastní potomek

Člověk je veden vrozenou schopností a touhou postarat se o nově narozené či nezaopatřené mládě. Instinktivně pečujeme o své děti, ale i o děti cizí. Na základě vědeckých studií ovšem bohužel zjišťujeme, že jsou-li si rodiče vědomi, že potomek není jejich vlastní, častěji na takovém dítěti páchají násilí. Psychologické mechanismy nám brání chovat se násilně k malým dětem, ovšem v případě nevlastního dítěte tyto mechanismy snadněji selžou.

Muži si hlídají biologické otcovství

09:31

Muži si hlídají biologické otcovství

Nepravé otcovství je poměrně časté. Uvádí se, že až 10 % dětí má jiné biologické otce než ty, kteří se za ně považují. Otcové si své biologické rodičovství hlídají. Dějiny a kulturní zvyklosti jsou plné příkladů, v nichž bychom mohli hlídání otcovství pozorovat. Současná věda nás seznamuje se souvisejícím fenoménem žárlivosti.

Žárlivost jako strategie hlídání partnera

04:45

Žárlivost jako strategie hlídání partnera

Žárlivost je v partnerských vztazích přítomna mnohem častěji, než si sami připouštíme. Dokazují to naše nevědomé tělesné reakce. Žárlivost chápeme jako motivační emoci, kdy si hlídáme partnera a snažíme si zabezpečit jeho věrnost. Jde o reakci na ohrožení partnerství. Z jakého důvodu nás ale evoluce žárlivostí vybavila?

Přizpůsobivost reprodukčních strategií

07:50

Přizpůsobivost reprodukčních strategií

Čeští vědci na základě experimentů odhalují, že lidské reprodukční strategie jsou velmi přizpůsobivé - dokážou se přizpůsobovat novým podmínkám a aktuálnímu prostředí. Například jsou schopny zareagovat na nehostinné podmínky Tibetu stejně jako na společnost poměrné hojnosti a nadbytku, jako je ta naše. Vědci také upozorňují na problematiku investování do dětí v naší minulosti i současnosti, kdy platí jednoduchá rovnice: "Lépe je investovat více do menšího počtu dětí než méně do většího počtu."

Probíhá načítání