Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Holocaust Židů

Holocaust Židů: Nábřeží Dunaje bylo pokryto našimi svršky

Hrůzy holocaustu si je potřeba stále připomínat, abychom si byli vědomi toho, jak moc temné stránky se v člověku skrývají. Norimberské rasové zákony nejdříve sebraly židovským obyvatelům Německa a jím okupovaných zemí občanská práva a majetek. Pak následovalo uzavření Židů do ghett. A po koncentračních táborech přišly ty vyhlazovací. Šest miliónů lidí, kteří se provinili jen „špatnou národností.“ Šest miliónů nevinných obětí.

Stáhnout materiály

holocaust-zidu

Ještě dnes, více než 75 let po nejničivější válce v lidských dějinách, jsou stále naživu lidé, jejichž osudy holocaust přímo ovlivnil. Přeživší, jejich potomci, svědci genocidy. Traumata, která je provázejí, je těžké zahojit. Cílem „konečného řešení židovské otázky“ bylo úplné vyvraždění židovské populace a tento osud postihl zhruba dvě třetiny evropských Židů. Židovské životy ale vyhasínaly i při pokusech o útěk z Evropy nebo z koncentračních táborů. Celé šílenství symbolicky skončilo 1. října 1946 opět v Norimberku při procesech s nacistickými lídry, v realitě však nenávist vůči Židům přetrvávala v mnoha evropských zemích i lidských srdcích. Svou roli v této iracionální nenávisti hrála i protižidovská propaganda.

Arizace židovského majetku

05:35

Arizace židovského majetku

Proč a jak docházelo za protektorátu k vyvlastnění majetku osob židovského původu a k jeho převedení do rukou árijských majitelů? Jaké byly kroky a postupy při vylučování Židů z veřejného života? O těchto otázkách diskutují historikové ve videu.

Památník Terezín

04:00

Památník Terezín

Památník Terezín je jednou z připomínek hrůz, které se děly za 2. světové války. Pořad ukazuje, jaké měli v ghettu lidé podmínky k životu.

Protižidovská propaganda za Protektorátu

02:45

Protižidovská propaganda za Protektorátu

Pasáž zachycuje tlak Němců na český film a s tím spojenou propagaci protižidovské nálady ve filmech točených na Barrandově. Jedná se o dobu po nástupu Heydricha.

Smrtící plyn cyklon B z Kolína

04:10

Smrtící plyn cyklon B z Kolína

Významný politik, disident, novinář, překladatel, exministr obrany, bývalý velvyslanec v Rusku a kancléř prezidenta Václava Havla vypráví svůj velký životní příběh 20. století. Luboš Dobrovský vzpomíná na své rodné město Kolín, kde byl ve zdejší továrně Draslovka vyráběn plyn cyklon B, který Němci používali jako smrtící jed pro Židy v plynových komorách. Norimberským zákonům neunikla ani Dobrovského židovská rodina. Tatínka čekal transport do Terezína a Osvětimi. Kolínský most se tak pro Luboše Dobrovského stal pomníkem tatínkova odchodu a utrpení Židů.

Útěk Židů z válčící Evropy - cesta do bezpečí?

08:36

Útěk Židů z válčící Evropy - cesta do bezpečí?

V polovině roku 1940 se naskytla tisícům Židů z válkou zasažené Evropy možnost vystěhovat se do země zaslíbené - do Palestiny. Cesta vedla přes Vídeň, kde se nalodili na lodě a přes Dunaj směřovali do Černého moře a dále přes úžiny do Středozemního moře. Zní to jako prázdninová cesta, ale realita byla zcela jiná. Navíc měla pro mnohé tragický konec.

Ztroskotání lodi Patria

09:21

Ztroskotání lodi Patria

Cesta několika tisíců Židů z okupované Evropy v roce 1940 měla skončit v zaslíbené Palestině. Když se jí přiblížili na dohled, ukázalo se, že vše je složitější. Z původních lodí byli přesunuti na loď Patria, která kotvila u přístavu Haifa. Ale na pevninu kvůli britskému zákazu nesměli - byli v pasti. Navíc jim hrozila další cesta - na Mauritius. Tehdy se zrodil plán ilegální židovské armády Hagana na poškození lodi, aby nemohla vyplout. Jenže nálož Patrii poslala ke dnu. Obětí bylo 270...

Terezínský rodinný tábor v Osvětimi

11:06

Terezínský rodinný tábor v Osvětimi

V noci z 8. na 9. března 1944 bylo ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Birkenau zavražděno takřka 4000 českých Židů z tzv. terezínského rodinného tábora. Než odešli na smrt, museli vězni napsat svým příbuzným a známým pohlednice, které byly posléze postdatovány a odeslány s účelem vzbudit zdání, že jsou všichni v pořádku. Ačkoli transportů z Terezína se uskutečnilo několik, likvidaci toho ze září 1943 lze pokládat za největší jednorázovou vraždu československých občanů za 2. světové války.

Židovský holocaust na Slovensku

03:01

Židovský holocaust na Slovensku

Jakou podobu měl holocaust na Slovensku? Jak se radikalizovala slovenská politická scéna vůči židovskému obyvatelstvu? Temnou stránku slovenských dějin komentují historici.

Vrba a Wetzler: Uprchlí vězni z Osvětimi

06:24

Vrba a Wetzler: Uprchlí vězni z Osvětimi

Rudolf Vrba a Alfred Wetzler byli slovenští Židé, kterým se v dubnu 1944 povedlo uprchnout z vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau. V Žilině sepsali zprávu, v níž vylíčili pravdu o transportech a o skutečném fungování koncentračního tábora – tedy vše, co se nacisté snažili udržet v tajnosti. Věřili, že tím, že informují světovou veřejnost o nacistických zločinech páchaných na Židech, dokážou zabránit v dalších tragických událostech. To se však bohužel nepodařilo.

Fredy Hirsch nadchnul pro sport i vězně v Osvětimi

09:45

Fredy Hirsch nadchnul pro sport i vězně v Osvětimi

Fredy Hirsch, organizátor aktivit s židovskou mládeží, pomáhal dětem přežít v nelidském prostředí koncentračních táborů, nejdříve v Terezíně a později v Osvětimi. Před odjezdem do koncentračního tábora působil zejména v pražských Strašnicích, kde organizoval nejrůznější sportovní a kulturní akce pro diskriminované děti a mládež.

Probíhá načítání